Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Vergoeding zorgverzekering 2015

 1. Wat is zintuiglijk gehandicaptenzorg?
 2. Wanneer kom je voor een vergoeding in aanmerking?
 3. Verwijzing nodig voor zintuiglijk gehandicaptenzorg
 4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
 5. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen 2015
 6. Geen eigen bijdrage
 7. Eigen risico
 8. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorg
 9. Bij wie kun je terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is zintuiglijk gehandicaptenzorg?

Je hebt recht op zintuiglijk gehandicaptenzorg als je een ernstige beperking hebt bij het zien of horen of ernstige spraak-/taalmoeilijkheden hebt. Zintuiglijk gehandicaptenzorg is gericht op het leren omgaan met, het opheffen of het compenseren van de beperking, met als doel om jou zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

 

De zorg bestaat uit:

 • het stellen van een diagnose;
 • hulp die zich richt op het psychisch leren omgaan met de beperking;
 • hulp die de beperking opheft of compenseert, waardoor uw zelfredzaamheid wordt vergroot.

De zorg omvat ook de ‘mede’behandeling van de mensen om je heen. Zij leren vaardigheden zodat ze je kunnen helpen. Ook dit valt onder de dekking van jouw zorgverzekering.

2. Wanneer kom je voor vergoeding in aanmerking?

Beperking bij het zien

Hierbij moet sprake zijn van:

 • een gezichtsscherpte van < 0.3 aan het beste oog;
 • een gezichtsveld < 30 graden, of;
 • een gezichtsscherpte tussen 0.3 en 0.5 aan het beste oog met daaraan gerelateerde ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren.

Beperking bij het horen

Je hebt recht op zorg als:

 • het drempelverlies bij het audiogram ten minste 35 dB bedraagt, verkregen door het gehoorverlies bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz te middelen, of
 • als het drempelverlies groter is dan 25 dB bij meting volgens de Fletcher index, het gemiddelde verlies bij frequenties van 500, 1000 en 2000 Hz.

Spraak- en taalmoeilijkheden

Je komt in aanmerking voor zorg als je maximaal 22 jaar oud bent. Je moet ernstige problemen hebben met het aanleren van jouw moedertaal door neurobiologische en/of neuropsychologische factoren.  Andere problematiek (psychiatrisch, fysiologisch, neurologisch) moet ondergeschikt zijn aan de taalontwikkelingsstoornis.
 

Van 2014 naar 2015

Als je op 31 december 2014 zorg ontvangt van een zorgaanbieder waarmee wij geen overeenkomst hebben gesloten, mag deze zorgaanbieder de resterende zorg in 2015 blijven verlenen. Je hebt dan recht op vergoeding van de kosten van de resterende zorg door deze zorgaanbieder tot maximaal het marktconform Nederlands tarief.

3. Verwijzing nodig voor zintuiglijk gehandicaptenzorg

Je moet een verwijzing hebben van een medisch specialist.

4. Vergoeding vanuit de Energiek Basisverzekering in 2015

Vanuit de Energiek Basisverzekering heb je recht op zintuiglijk gehandicaptenzorg.
 

Zorgverzekering Vergoeding 2015
Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorg

5. Vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015

Vanuit de Energiek aanvullende verzekeringen heb je in 2015 geen recht op zintuiglijk gehandicaptenzorg.
 

Aanvullende verzekering Vergoeding 2015
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

6. Geen eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor zintuiglijk gehandicaptenzorg.

7. Eigen risico

Als je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht en het eventuele vrijwillig eigen risico.

8. Wie mag de zorg verlenen?

Een instelling voor zintuiglijk gehandicaptenzorg mag de zorg verlenen.

9. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorg

Wij hanteren een maximumvergoeding voor zintuiglijk gehandicaptenzorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. In dat geval vergoeden wij maximaal de tarieven volgens de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Op verzoek zenden wij deze toe. Als de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger zijn dan onze maximumtarieven is het verschil voor jouw eigen rekening.

 

Je vindt een gecontracteerde zorgaanbieder bij jou in de buurt via www.energiek.nl/zorgzoeker. Of bel met Energiek Advies via (0570) 687 088.

 

< Overzicht vergoeding zorgverzekering