Zittend ziekenvervoer

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

 1. Wat is zittend ziekenvervoer?
 2. Wanneer kom je voor een vergoeding in aanmerking?
 3. Voorschrift nodig voor zittend ziekenvervoer
 4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
 5. Vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015
 6. Eigen bijdrage
 7. Eigen risico
 8. Bij wie kun je terecht?
 9. Toestemming zittend ziekenvervoer aanvragen

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is zittend ziekenvervoer?

Zittend ziekvervoer is het vervoer van een patiënt naar een ziekenhuis, arts of therapeut. De therapie of behandeling wordt (gedeeltelijk) vergoed vanuit de basisverzekering of vanuit de 'Wet Langdurige Zorg (Wlz)', uitgezonderd vervoer voor zorg in een instelling voor een deel van een dag.

 

Zittend ziekenvervoer vindt plaats per auto, taxi of openbaar vervoer. Je mag gebruik maken van jouw eigen auto of de auto van iemand anders. Ambulancevervoer valt niet onder zittend ziekenvervoer.

2. Wanneer kom je voor een vergoeding in aanmerking?

Je krijgt de kosten van zittend ziekenvervoer vergoed, als je:

 • nierdialyses moet ondergaan.
 • oncologische behandelingen met chemotherapie of radiotherapie moet ondergaan.
 • je alleen met een rolstoel kunt verplaatsen.
 • zo slecht ziet dat je je niet zonder begeleiding kunt verplaatsen.

Onder zittend ziekenvervoer valt ook vervoer in bijzondere situaties:

 • Je bent in verband met de behandeling van een ziekte of aandoening langdurig aangewezen op vervoer. Het niet vergoeden van dat vervoer is voor jou bijzonder onredelijk. In de verzekeringsvoorwaarden lees je hoe wij dat bepalen.
 • Het vervoer van een begeleider. De begeleiding moet dan noodzakelijk zijn of het moet gaan om begeleiding van een verzekerde die jonger is dan zestien jaar. In bijzondere gevallen kunnen wij schriftelijke toestemming geven voor vervoer van twee begeleiders.
 • Vervoer met een ander vervoermiddel dan per auto of het openbaar vervoer, als het vervoer per auto of het openbaar vervoer niet mogelijk is. Je hebt hiervoor vooraf schriftelijke toestemming nodig.
 • Vervoer over een afstand van meer dan 200 kilometer. Je hebt hiervoor vooraf schriftelijke toestemming nodig.

3. Voorschrift nodig voor zittend ziekenvervoer

Voor zittend ziekenvervoer vanuit de basisverzekering heb je een voorschrift nodig van een huisarts of een medisch specialist.

4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

Vanuit de Energiek Basisverzekering heb je recht op vergoeding van kosten van zittend ziekenvervoer over een enkele reisafstand van maximaal 200 kilometer.

 • de vergoeding van zittend ziekenvervoer per auto is € 0,31 per kilometer;
 • vergoeding per openbaar vervoer geldt alleen voor de laagste klasse van het openbaarvervoermiddel;
 • maak je gebruik van gecontracteerd taxivervoer, dan is de vergoeding 100%.

5. Vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015

Je hebt vanuit onze aanvullende verzekering Energiek Top recht op vergoeding van vervoer vanaf jouw woonadres naar de plaats waar je zorg krijgt in Nederland. Er moet sprake zijn van zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarnaast heb je recht op vergoeding van vervoer van één begeleider als de begeleiding medisch noodzakelijk is.

 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 2015
Energiek Start geen
Energiek Extra geen
Energiek Plus geen
Energiek Top maximaal € 200,- per kalenderjaar.

 

Binnen de maximale vergoeding per kalenderjaar vergoeden wij:

 • de wettelijke eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer;
 • de kosten van openbaar vervoer met de laagste klasse;
 • de kosten van vervoer met een door ons gecontracteerde taxivervoerder;
 • € 0,70 per kilometer voor vervoer door een niet-gecontracteerde taxivervoerder;
 • € 0,31 per kilometer voor vervoer met een particuliere auto.

6. Eigen bijdrage zittend ziekenvervoer

Voor zittend ziekenvervoer geldt in 2015 een wettelijke eigen bijdrage van maximaal € 97,- per kalenderjaar. Bekijk de verzekeringsvoorwaarden (pdf) voor de situaties waarin de wettelijke eigen bijdrage niet geldt.

7. Eigen risico zittend ziekenvervoer

Ben je18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

8. Bij wie kun je terecht?

Voor zittend ziekenvervoer kun je gebruik maken van een auto van jezelf of van iemand anders. Verder mag je gebruik maken van een (gecontracteerd) taxibedrijf of openbaar vervoerbedrijf.
 

Wij hebben met taxibedrijven afspraken gemaakt over de zittend ziekenvervoer. Met onze zorgzoeker vind je de gecontracteerde taxibedrijven bij jou in de buurt. Je kunt ook bellen met de Energiek advieslijn: (0570) 687 088.  Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.

9. Toestemming zittend ziekenvervoer aanvragen

Voor een vergoeding van zittend ziekenvervoer vanuit de basisverzekering heb je vooraf toestemming van ons nodig. Voor vergoeding van begeleiding vanuit jouw aanvullende verzekering heb je ook vooraf toestemming van ons nodig. Bij jouw aanvraag om toestemming moet je de reden van de aanvraag en het voorschrift meesturen.

Vraag je toestemming voor vergoeding van jouw begeleiding? Stuur ons dan ook een toelichting van de verwijzer op de noodzaak van de begeleiding.

Je kunt jouw aanvraag om toestemming sturen naar:

Energiek
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

 

< Overzicht vergoeding zorgverzekering