Verloskundige zorg

Vergoeding zorgverzekering 2015

 1. Wat is verloskundige zorg?
 2. Verwijzing nodig voor verloskundige zorg
 3. Vergoeding vanuit de Energiek basisverzekering in 2015
 4. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015
 5. Geen wettelijke eigen bijdrage
 6. Geen eigen risico
 7. Bij wie kun je terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is verloskundige zorg?

Verloskundige zorg is zorg die verloskundigen plegen te bieden. Jij en jouw baby kunnen de zorg voor, tijdens en na de bevalling krijgen. Onder verloskundige zorg valt ook:

 • Informatie en advies over prenatale screening tijdens de zwangerschap (counseling). Prenatale screening is onderzoek naar aangeboren afwijkingen.
 • Echoscopie (echo) in de 20e week van de zwangerschap.
 • Nekplooimeting en serumonderzoek (combinatietest) wanneer je hiervoor een medische indicatie hebt.
  Let op: heb je geen medische indicatie voor de combinatietest, dan kun je, afhankelijk van je pakket en onder bepaalde voorwaarden, een vergoeding krijgen vanuit de aanvullende verzekering.

 • NIPT onderzoek bij medische indicatie.

2. Verwijzing nodig voor verloskundige zorg

Voor verloskundige zorg in een ziekenhuis heb je een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist of verloskundige.

3. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

Vanuit de Energiek Basisverzekering heb je in 2015 recht op vergoeding van de kosten van verloskundige zorg.

 

Zorgverzekering Vergoeding 2015
Energiek Basisverzekering 100%

4. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015

Vanuit de aanvullende verzekering Plus en Top heeft u recht op vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor een bevalling zonder medische indicatie in het ziekenhuis of in een door ons gecontracteerd geboortecentrum:.

 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 2015
Energiek Start geen
Energiek Extra geen
Energiek Plus 100% vergoeding wettelijke eigen bijdrage
Energiek Top 100% vergoeding wettelijke eigen bijdrage

5. Geen wettelijke eigen bijdrage

Heb je een medische indicatie voor bevalling in het ziekenhuis? Dan betaal je geen wettelijke eigen bijdrage voor het gebruik van de verloskamer in een ziekenhuis.


Beval je in het ziekenhuis of in een geboortecentrum zonder medische indicatie, dan geldt de eigen bijdrage wel (voor het gebruik van de verloskamer). De berekening van de eigen bijdrage is conform kraamzorg in een instelling zoals beschreven onder de kosten en vergoeding van kraamzorg.

6. Geen eigen risico

De kosten van verloskundige zorg tellen niet mee voor het eigen risico. Onder het eigen risico vallen wel de kosten van laboratoriumonderzoek op verzoek van jouw zorgaanbieder verloskundige zorg.

7. Bij wie kun je terecht?

Je kunt voor verloskundige zorg terecht bij de volgende zorgaanbieders:

 • een verloskundige;
 • een huisarts;
 • een ziekenhuis;
 • een door ons gecontracteerd geboortecentrum;
 • een echoscopisch centrum (alleen voor echoscopisch onderzoek).

Heb je geen medische indicatie, dan kun je voor de counseling, de echo’s en de prenatale screening alleen terecht bij zorgverleners die hiervoor de juiste vergunningen hebben. Lees hierover in onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

Je vindt gecontraceerde geboortecentra met onze zorgzoeker. Voor meer informatie over verloskundige zorg kun je ook bellen met Energiek Advies: (0570) 687 088. Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.

 

< Overzicht vergoeding zorgverzekering