Verblijf

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

 1. Wat is verblijf?
 2. Wanneer kom je voor een vergoeding in aanmerking?
 3. Verwijzing nodig voor verblijf
 4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
 5. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015
 6. Geen wettelijke eigen bijdrage
 7. Eigen risico
 8. Bij wie kun je terecht?
 9. Toestemming aanvragen

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is verblijf?

Met verblijf bedoelen we de opname gedurende een onafgebroken periode van maximaal 1095 dagen. Een onderbreking van de opname van maximaal dertig dagen telt niet mee voor de onafgebroken periode van 1095 dagen. Weekend- en vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening van de 1095 dagen.

2. Wanneer kom je voor een vergoeding in aanmerking?

Je komt in aanmerking voor een vergoeding als de opname medisch noodzakelijk is in verband met:

*) Je hebt vooraf toestemming van ons nodig als het gaat om een opname voor:

 • Plastische chirurgie
 • Chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard

3. Verwijzing nodig voor verblijf

Je hebt voor verblijf een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, tandarts of verloskundige. Je hebt geen verwijzing nodig als er sprake is van een spoedeisende situatie.

4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

Vanuit de Energiek Basisverzekering heb je in 2015 recht op vergoeding van verblijf:

 

Zorgverzekering Vergoeding 2015
Energiek Basisverzekering 100%

5. Vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015

In 2015 heb je vanuit onze aanvullende verzekeringen geen recht op vergoeding van verblijf:

 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 2015
Energiek Start geen
Energiek Extra geen
Energiek Plus geen
Energiek Top geen

6. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor verblijf.

7. Eigen risico

Ben je 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van verblijf mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

8. Bij wie kun je terecht?

Afhankelijk van de zorg die je nodig hebt, kun je voor verblijf terecht bij de volgende zorgaanbieders:

 • ziekenhuis;
 • revalidatiecentrum;
 • psychiatrisch ziekenhuis;
 • beademingscentrum;
 • centrum voor erfelijkheidsadvisering;
 • verpleeghuis voor geriatrische revalidatiezorg.

Met onze zorgzoeker vind je een zorgaanbieder bij jou in de buurt. Voor meer informatie kun je ook bellen met de Energiek Advies: (0570) 687 088. Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.

9. Toestemming aanvragen

Je hebt vooraf toestemming van ons nodig als het gaat om een opname voor:

 • Plastische chirurgie.
 • Chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard.

Een aanvraag om toestemming kun je sturen naar:

Energiek
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.
 

< Overzicht vergoeding zorgverzekering