Transplantatiezorg

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

 1. Wat is transplantatiezorg?
 2. Wanneer kom je voor vergoeding in aanmerking?
 3. Verwijzing nodig voor transplantatiezorg
 4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
 5. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015
 6. Geen wettelijke eigen bijdrage
 7. Eigen risico
 8. Bij wie kun je terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is transplantatiezorg?

Een transplantatie is het (gedeeltelijk) vervangen van een slecht of geheel niet meer functionerend orgaan van een patiënt. Transplantatiezorg bestaat uit alle zorg rondom een transplantatie. De zorg is voor de gever (donor) en de ontvanger van het transplantatiemateriaal.

2. Wanneer kom je voor vergoeding in aanmerking?

Je hebt recht op een vergoeding van transplantatiezorg als de zorg bestaat uit:

 1. Transplantaties van weefsels en organen, als de transplantatie is verricht in een EU-/EER-land. Als de transplantatie is verricht in een ander land dan een EU-/ EER-land moet de donor in dat land wonen en jouw echtgenoot, jouw geregistreerde partner of een bloedverwant in de eerste, tweede of derde graad van jou zijn.
 2. Specialistische geneeskundige zorg bij de selectie van de donor.
 3. Specialistische geneeskundige zorg bij de operatieve verwijdering van het transplantatiemateriaal bij de donor.
 4. Behandeling van het transplantatiemateriaal als de donor is overleden.
 5. Zorg tijdens de ziekenhuisopname van de donor voor de selectie of operatie. De zorg duurt tot maximaal dertien weken na het einde van de opname. Voor leverdonoren is de zorg tot maximaal zes maanden na het einde van de opname.
 6. Vervoer binnen Nederland dat te maken heeft met de selectie, opname en ontslag uit een ziekenhuis, en de zorg tot dertien weken (of zes maanden) na het einde van de opname. Dit geldt niet als de donor een zorgverzekering heeft. Dan komt het vervoer ten laste van de zorgverzekering van de donor.
 7. Vervoer van en naar Nederland als de donor in het buitenland woont. Het moet dan gaan om een transplantatie van een nier, lever of beenmerg bij een verzekerde in Nederland. Het vervoer moet plaatsvinden per laagste klasse openbaar vervoer, of per auto als dat medisch noodzakelijk is. Dit geldt niet als de donor een zorgverzekering heeft. Dan komt het vervoer ten laste van de zorgverzekering van de donor.
 8. Overige kosten die een donor moet maken als hij in het buitenland woont. Bijvoorbeeld reiskosten voor een screening in het land waar de donor woont.

3. Verwijzing nodig voor transplantatiezorg

Je hebt voor transplantatiezorg een verwijzing nodig van een medisch specialist. Je hebt geen verwijzing nodig als er sprake is van een spoedeisende situatie. Bijvoorbeeld als de transplantatie niet kan worden uitgesteld.

4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

Vanuit de Energiek Basisverzekering heb je in 2015 recht op vergoeding van kosten van transplantatiezorg.

 

Zorgverzekering Vergoeding 2015
Energiek Basisverzekering 100%

 

Ben je donor? De kosten van de transplantatiezorg die je krijgt, zijn voor rekening van de ontvanger van het transplantatiemateriaal. Deze kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering van de ontvanger.

Als de genoemde periode onder kopje 2 onderdeel 5 verstreken is, dan komen de kosten van nacontrole ten laste van jouw basisverzekering. Deze kosten tellen niet mee voor jouw verplicht eigen risico of het eventuele vrijwillig eigen risico.

5. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015

In 2015 heb je vanuit onze aanvullende verzekeringen geen recht op vergoeding van de kosten van transplantatiezorg.

 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 2015
Energiek Start geen
Energiek Extra geen
Energiek Plus geen
Energiek Top geen

6. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor transplantatiezorg.

7. Eigen risico

Ben je 18 jaar of ouder? De kosten van transplantatiezorg tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico. Voor de uitzonderingen hierop raadpleeg onze voorwaarden.

8. Bij wie kun je terecht?

Voor transplantatiezorg kun je terecht in een ziekenhuis. Met onze zorgzoeker vind je een ziekenhuis bij jou in de buurt.

 

Voor meer informatie over transplantatiezorg kun je bellen met Energiek Advies: (0570) 687 088.  Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.

 

< Overzicht vergoeding zorgverzekering