Bijzondere tandheelkunde

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

 1. Wat is bijzondere tandheelkundige zorg?
 2. Wanneer kom je voor een vergoeding in aanmerking?
 3. Verwijzing nodig in bepaalde situaties
 4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
 5. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015
 6. Wettelijke eigen bijdrage
 7. Eigen risico
 8. Bij wie kun je terecht?
 9. Toestemming aanvragen

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is bijzondere tandheelkundige zorg?

Bijzondere tandheelkundige zorg valt onder mondzorg. Voorbeelden van bijzondere tandheelkundige zorg zijn het herstel van een verhemeltespleet (hazenlip) of een zeer ernstige overbeet. Een tandarts, kaakchirurg, mondhygiënist of een centrum voor bijzondere tandheelkunde kunnen de zorg verlenen.

2. Wanneer kom je voor een vergoeding in aanmerking?

Je hebt recht op vergoeding van bijzondere tandheelkundige zorg als:

 • je een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tandkaakmondstelsel hebt;
 • je een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening hebt en de aandoening zodanig is dat zorg noodzakelijk is om jouw tandheelkundige functie te behouden;
 • een medische behandeling zonder die tandheelkundige zorg onvoldoende resultaat heeft en je die medische behandeling nodig hebt om jouw tandheelkundige functie te behouden.

Voor een vergoeding van bijzondere tandheelkundige zorg heb je vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig. Lees de verzekeringsvoorwaarden (pdf) voor meer informatie. Je kunt ook bellen met de Energiek advieslijn: (0570) 687 088.

3. Verwijzing nodig in bepaalde situaties

Voor zorg door een kaakchirurg heb je een verwijzing van een huisarts of tandarts nodig. Voor bijzondere tandheelkundige zorg door een niet-gecontracteerde mondhygiënist heb je een verwijzing nodig van een tandarts.

4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

Vanuit de Energiek Basisverzekering heb je recht op een vergoeding van bijzondere tandheelkundige zorg:

 

Zorgverzekering Vergoeding 2015
Energiek Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorg, minus een eventuele wettelijke eigen bijdrage

5. Geen vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen 2015

Onze aanvullende verzekeringen bieden in 2015 geen vergoeding van bijzondere tandheelkundige zorg:

 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 2015
Energiek Start geen
Energiek Extra geen
Energiek Plus geen
Energiek Top geen

6. Wettelijke eigen bijdrage

Voor bijzondere tandheelkundige zorg kan een wettelijke eigen bijdrage gelden. Ben je 18 jaar of ouder dan geldt een eigen bijdrage voor:

 • een uitneembare, volledige gebitsprothese of een uitneembare volledige gebitsprothese op tandheelkundige implantaten. De eigen bijdrage is in dat geval € 125,- per volledige gebitsprothese, per kaak.
 • mondzorg die niet rechtstreeks in verband staat met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige hulp.

7. Eigen risico

Ben je 18 jaar of ouder? De kosten voor bijzondere tandheelkundige zorg tellen mee voor jouw verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

8. Bij wie kun je terecht?

Voor bijzondere tandheelkundige zorg kun je terecht bij een tandarts, een kaakchirurg, een mondhygiënist of een centrum voor bijzondere tandheelkunde. Een uitneembaar (volledig) kunstgebit mag ook gemaakt en geplaatst worden door een tandprotheticus. Met onze zorgzoeker vind je een (gecontracteerde) zorgaanbieder bij jou in de buurt.

Voor meer informatie over bijzondere tandheelkundige zorg kun je bellen met Energiek Advies: (0570) 687 088  Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.

9. Toestemming aanvragen

Je hebt voor bijzondere tandheelkundige zorg vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig. Stuur bij jouw aanvraag een schriftelijk en gemotiveerd behandelplan van de zorgaanbieder mee. Hierin staan de medische diagnose(s) en de prestatiecodes aangevuld met röntgenopnamen en eventuele gebitsmodellen.

Je kunt een aanvraag voor toestemming sturen naar:

Energiek
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.
 

< Overzicht vergoeding zorgverzekering