Gespecialiseerde ggz

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

 1. Wat is specialistische ggz?
 2. Verwijzing nodig voor specialistische ggz
 3. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
 4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder
 5. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015
 6. Geen wettelijke eigen bijdrage
 7. Eigen risico
 8. Bij wie kun je terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is gespecialiseerde ggz?

Gespecialiseerde geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) is zorg die psychiaters en klinisch psychologen plegen te bieden.

Onder gespecialiseerde ggz valt niet:

 • behandeling van aanpassingsstoornissen na een ingrijpende gebeurtenis of verandering;
 • hulp bij werk- en relatieproblemen;
 • Zorg i.vm. een psychiatrische stoornis of beperking wanneer de verzekerde jonger is dan 18 jaar.

2. Verwijzing nodig voor gespecialiseerde ggz

Voor gespecialiseerde ggz heb je een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of jeugdgezondheidszorgarts. Bij spoedeisende zorg geldt deze voorwaarde niet.

Lees de verzekeringsvoorwaarden (pdf) voor informatie over mogelijke verwijzers voor jongeren tot 18 jaar. Een verwijzing van een huisarts is in elk geval voldoende.

3. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

Vanuit de Energiek Basisverzekering heb je in 2015 recht op gespecialiseerde ggz.

 

Zorgverzekering Vergoeding 2015
Energiek Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorgaanbieder

4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Ga je naar een zorgaanbieder wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor jouw eigen rekening.

5. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015

In 2015 heb je vanuit onze aanvullende verzekeringen geen recht op gespecialiseerde ggz.

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 2015
Energiek Start geen
Energiek Extra geen
Energiek Plus geen
Energiek Top geen

6. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor gespecialiseerde ggz.

7. Eigen risico

Ben je 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

8. Bij wie kun je terecht?

De volgende zorgaanbieders mogen als hoofdbehandelaar de gespecialiseerde ggz verlenen:

 • een klinisch psycholoog;
 • een psychiater;
 • een psychotherapeut;
 • een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz. Bijvoorbeeld een psychiatrisch ziekenhuis, een ziekenhuis (PAAZ, PAAcZ of PUK) of een instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg. In dat geval moet een klinisch psycholoog, een psychiater of een psychotherapeut als hoofdbehandelaar de specialistische ggz verlenen.

Voor alle zorgaanbieders geldt als voorwaarde dat de zorgaanbieder samenwerkt met andere disciplines.

 

Met onze zorgzoeker vind je een gecontracteerde zorgaanbieder bij jou in de buurt. Voor meer informatie kun je bellen met de Energiek Advies: (0570) 687 088. Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.

 

< Overzicht vergoeding zorgverzekering