Geriatrische revalidatiezorg

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

 1. Wat is geriatrische revalidatiezorg?
 2. Wanneer kom je voor een vergoeding in aanmerking?
 3. Verwijzing nodig voor geriatrische revalidatiezorg
 4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
 5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder
 6. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015
 7. Geen wettelijke eigen bijdrage
 8. Eigen risico
 9. Bij wie kun je terecht?
 10. Toestemming aanvragen

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is geriatrische revalidatiezorg?

Geriatrische revalidatiezorg omvat integrale en multidisciplinaire revalidatiezorg die specialisten ouderengeneeskunde plegen te bieden. Het gaat om zorg in verband met kwetsbaarheid, complexe multimorbiditeit en afgenomen leer- en trainbaarheid.

Geriatrische revalidatiezorg is gericht op het zodanig verminderen van de functionele beperkingen zodat je kunt terugkeren naar de thuissituatie.

2. Wanneer kom je voor een vergoeding in aanmerking?

Je hebt recht op een vergoeding van geriatrische revalidatiezorg als:

 • De revalidatiezorg aansluitend plaatsvindt na een ziekenhuisopname waar je medisch specialistische zorg hebt gekregen. Voor de ziekenhuisopname was je niet voor verblijf en behandeling in een verpleeghuis.
 • Je bent opgenomen (er is sprake van verblijf) bij de start van de zorg.

De duur van de zorg bedraagt maximaal zes maanden. Voor vergoeding van geriatrische revalidatiezorg voor een periode langer dan zes maanden heb je schriftelijke toestemming van ons nodig. Vraag de toestemming aan voordat de periode van zes maanden is verlopen.

3. Verwijzing nodig voor geriatrische revalidatiezorg

Je hebt voor revalidatiezorg een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde.

4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

Je hebt in 2015 vanuit de Energiek Basisverzekering recht op een vergoeding van geriatrische revalidatiezorg:

 

Zorgverzekering Vergoeding 2015
Energiek Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorgaanbieder

 

De duur van de geriatrische revalidatiezorg is maximaal zes maanden. In bijzondere situaties kunnen wij een langere periode toestaan. Je hebt hiervoor schriftelijke toestemming van ons nodig.

5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Ga je voor geriatrische revalidatiezorg naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Wij hanteren een maximumvergoeding voor geriatrische revalidatiezorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor jouw eigen rekening.

6. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015

Onze aanvullende verzekeringen bieden in 2015 geen vergoeding van geriatrische revalidatiezorg.

 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 2015
Energiek Start geen
Energiek Extra geen
Energiek Plus geen
Energiek Top geen

7. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor geriatrische revalidatiezorg.

8. Eigen risico

De kosten van de geriatrische revalidatiezorg tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

9. Bij wie kun je terecht?

Een ziekenhuis, een revalidatiecentrum en een verpleeghuis mogen de geriatrische revalidatiezorg verlenen. Met onze zorgzoeker vind je zorgaanbieders van geriatrische revalidatiezorg bij jou in de buurt. Je kunt ook bellen met Energiek Advies: (0570) 687 088. Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.

10. Toestemming aanvragen

Voor vergoeding van geriatrische revalidatiezorg voor een periode langer dan zes maanden heb je schriftelijke toestemming van ons nodig. Vraag de toestemming aan voordat de periode van zes maanden is verlopen. Stuur bij de aanvraag voor de zorg de volgende gegevens mee:

 • de reden dat terugkeer naar huis na een periode van zes maanden revalidatie nog niet mogelijk is;
 • het behandelplan voor de verdere behandeling, inclusief de prognose voor het herstel, de terugkeer naar de thuissituatie en de verwachte duur van de verdere behandeling.

Een aanvraag om toestemming kun je sturen naar:

Energiek
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

 

< Overzicht vergoeding zorgverzekering