Revalidatiezorg

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

  1. Wat is revalidatiezorg?
  2. Wanneer kom je voor een vergoeding in aanmerking?
  3. Verwijzing nodig voor revalidatiezorg
  4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
  5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder
  6. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015
  7. Geen wettelijke eigen bijdrage
  8. Eigen risico
  9. Bij wie kun je terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is revalidatiezorg?

Revalidatie is een ander woord voor werken aan herstel na een ongeval, ernstige ziekte of medische ingreep. Een team van verschillende deskundigen verleent de zorg. Zij doen dit onder leiding van een medisch specialist.

Let op: voor geriatrische revalidatiezorg geldt een andere vergoedingsregeling.

2. Wanneer kom je voor een vergoeding in aanmerking?

Je hebt recht op een vergoeding van revalidatiezorg als je de zorg nodig hebt om een handicap te voorkomen, te verminderen of te overwinnen. De handicap is een gevolg van stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen of een aandoening van het centrale zenuwstelsel die leidt tot beperkingen in de communicatie, het verstandelijk vermogen of gedrag.

3. Verwijzing nodig voor revalidatiezorg

Voor revalidatiezorg heb je een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, sportarts, arts verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde.

4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

In 2015 heb je vanuit de Energiek Basisverzekering recht op vergoeding van revalidatiezorg.

 

Zorgverzekering Vergoeding 2015
Energiek Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorg

5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Ga je voor revalidatiezorg naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Wij hanteren een maximumvergoeding voor revalidatiezorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor jouw eigen rekening.

6. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015

Vanuit de aanvullende verzekeringen heb je in 2015 geen recht op vergoeding van revalidatiezorg.

 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 2015
Energiek Start geen
Energiek Extra geen
Energiek Plus geen
Energiek Top geen

7. Geen wettelijke eigen bijdrage

Erg geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor revalidatiezorg.

8. Eigen risico

Ben je 18 jaar of ouder? De kosten van de revalidatiezorg tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

9. Bij wie kun je terecht?

Een ziekenhuis en een revalidatiecentrum mogen de revalidatiezorg verlenen. Met onze zorgzoeker vind je een ziekenhuis of revalidatiecentrum bij jou in de buurt. Je kunt ook bellen met Energiek Advies: (0570) 687 088. Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.

 

< Overzicht vergoeding zorgverzekering