Basis ggz

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

 1. Wat is basis ggz?
 2. Verwijzing nodig voor psychologische zorg
 3. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
 4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder
 5. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015
 6. Wettelijke eigen bijdrage
 7. Eigen risico
 8. Bij wie kun je terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is basis ggz?

Generalistische basis geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (basis ggz) omvat niet-gespecialiseerde geneeskundige geestelijke gezondheidszorg zoals psychiaters en psychologen die plegen te bieden. De basis ggz is verdeeld in de volgende zorgproducten:

 • Generalistische basis ggz - kort
 • Generalistische basis ggz - middel
 • Generalistische basis ggz - intensief
 • Generalistische basis ggz - chronisch
 • Onvolledig behandeltraject

De zorgproducten kunnen bestaan uit verschillende onderdelen, zoals: intake, diagnostiek, behandeling door individuele gesprekken, groepssessies of internetbehandeling, effectmetingen, verslaglegging en consultatie.

Onder de basis ggz valt niet:

 • behandeling van aanpassingsstoornissen na een ingrijpende gebeurtenis of verandering;
 • hulp bij werk- en relatieproblemen;
 • Zorg i.vm. een psychiatrische stoornis of beperking wanneer de verzekerde jonger is dan 18 jaar.

2. Verwijzing nodig voor basis ggz

Voor basis ggz heb je een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of jeugdgezondheidszorgarts. Bij spoedeisende zorg geldt deze voorwaarde niet.

Lees de verzekeringsvoorwaarden (pdf) voor informatie over mogelijke verwijzers voor jongeren tot 18 jaar. Een verwijzing van een huisarts is in elk geval voldoende.

3. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

Vanuit de Energiek Basisverzekering heb je in 2015 recht op vergoeding van basis ggz.

 

Zorgverzekering Vergoeding 2015
Energiek Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorgaanbieders

4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Ga je naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor jouw eigen rekening.

5. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015

Met onze aanvullende verzekeringen bieden wij in 2015 geen vergoeding voor de basis ggz.

 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 2015
Energiek Start geen
Energiek Extra geen
Energiek Plus geen
Energiek Top geen

6. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor de basis ggz.

7. Eigen risico

Ben je 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

8. Bij wie kun je terecht?

De volgende zorgaanbieders mogen als hoofdbehandelaar de basis ggz verlenen:

 • een gezondheidszorgpsycholoog;
 • een klinisch psycholoog;
 • een psychotherapeut;
 • een psychiater;
 • een orthopedagoog;
 • een zorgaanbieder die als kinder- en jeugdpsycholoog NIP is ingeschreven in het verenigingsregister van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Onder de eindverantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar mogen de volgende zorgaanbieders de zorg verlenen:

 • een zorgaanbieder die ook als hoofdbehandelaar de zorg mag verlenen;
 • een verpleegkundig specialist ggz.

Met onze zorgzoeker vind je een gecontracteerde zorgaanbieder bij jou in de buurt. Je kunt ook bellen met Energiek Advies: (0570) 687 088. Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.
 

< Overzicht vergoeding zorgverzekering