Preventieve voetzorg

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

 1. Wat is preventieve voetzorg?
 2. Wat gaat er wijzigen voor preventieve voetzorg vanaf 1 januari 2015?
 3. Wij geven je een overzicht profielen en vergoedingen voetverzorging
 4. Wat zijn de maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieders
 5. Wat is de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering?
 6. Geldt er een wettelijke eigen bijdrage?
 7. Over het eigen risico
 8. Bij wie kun je terecht?
 9. Verwijzing nodig voor preventieve voetzorg

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is preventieve voetzorg?

Als je diabetes hebt is voetzorg een belangrijk aandachtspunt . Daarom heb je ook recht op preventieve voetzorg  vanuit de basisverzekering recht. Om te kijken welke  risico’s je loopt bij aantasting van je voeten  wordt gebruik gemaakt van een zogenoemd zorgprofiel. Het zorgprofiel brengt de risico’s in  kaart en bepaalt vervolgens voor welke zorg je recht op een vergoeding hebt.

De preventieve voetzorg die je dan krijgt bestaat uit:
 

 • Elk jaar een voetcontrole;
 • Het ligt eraan waar je voor hebt gekozen maar op basis van jouw zorgprofiel zit daarin  de behandeling van huid- en nagelproblemen, voetvorm- en standsafwijkingen en behandeling van risicofactoren;
 • Je krijgt voorlichting over aanpassing van jouw leefstijl als onderdeel van de behandeling;
 • Er wordt advies gegeven over  geschikt schoeisel.

Onder preventieve voetzorg valt alleen niet het verwijderen van eelt om cosmetische of verzorgende redenen en het knippen van je teennagels.

2. Wat gaat er wijzigen voor preventieve voetzorg vanaf 1 januari 2015?

Met ingang van 1 januari 2015 is alleen de Simm’s classificatie niet meer genoeg om te bepalen of preventieve voetzorg uit de basisverzekering kan worden vergoed. Voor de declaratie van preventieve voetzorg is jouw zorgprofiel het belangrijkste uitgangspunt.  We onderscheiden hierin vier zorgprofielen. Om een verwijzing te krijgen maar ook om een zorgprofiel vast te laten stellen heb je een huisarts of medisch specialist nodig.. De huisarts kan eventueel ook met een podotherapeut afspreken om dit namens hem of haar te doen. Check even goed welke specialist je raadpleegt want een pedicure mag bijvoorbeeld geen zorgprofiel vaststellen.

3. Wij geven je een overzicht profielen en vergoedingen voetverzorging

Wat is nu vergoed en wat niet? Onderstaand vind je een overzicht in welke situatie je recht hebt op vergoeding vanuit de basisverzekering en eventueel ook uit de aanvullende verzekeringen.

 

Reden voor pedicure/podologie behandeling Vergoeding
Diabetes Mellitus type I of II Zorgprofiel 0 Geen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Eventueel recht op vergoeding, mits medisch noodzakelijk,  vanuit aanvullende verzekeringen Plus en Top.
Diabetes Mellitus type I of II Zorgprofiel 1 Recht op jaarlijks eenmalig voetonderzoek uit de basisverzekering. Eventueel recht op vergoeding van voetverzorging uit de aanvullende verzekering.
Diabetes Mellitus type I of II Zorgprofiel 2 t/m 4 Recht op zorg vanuit de basisverzekering.

Podotherapie, podologie;

Pedicurebehandeling die niet valt onder basisverzekering, maar waarbij een medische noodzaak of lichamelijke beperking aanwezig is, waardoor je je eigen voeten niet kunt verzorgen.
Geen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Eventueel recht op vergoeding voor voetverzorging vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top.

4. Wat zijn de maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Wij hanteren een maximumvergoeding voor je  preventieve voetzorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Als dit het geval is vergoeden wij maximaal de tarieven volgens de tarievenlijst voor

niet-gecontracteerde zorg.

 

En hou er rekening mee dat je een kopie van de verwijzing meesturen als  je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Dit moet je doen bij het indienen van de eerste nota. Uit de nota moet duidelijk worden welke zorg je hiervoor  hebt ontvangen.

5. Wat is de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering?

Vanuit onze AV-pakketten ‘Plus’ en ‘Top’ heb je recht op de vergoeding van pedicurebehandelingen bij diabetes met zorgprofiel 1, als er sprake is van een medische noodzaak, of als je als gevolg van een lichamelijke beperking niet in staat bent om je eigen voeten te verzorgen.

6. Geldt er een wettelijke eigen bijdrage?

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor preventieve voetzorg.

7. Over het eigen risico

Ben je 18 jaar of ouder? Dan tellen de kosten van preventieve voetzorg mee voor het verplicht en het eventuele vrijwillig eigen risico. Dit geldt niet voor preventieve voetzorg via een huisarts of via ketenzorg voor Diabetes.

8. Bij wie kun je terecht

 • Bij de huisarts en/of behandelend specialist die schrijft een verwijzing met daarop het zorgprofiel;

 • Als je in zorgprofiel 1 valt, kun je voor het jaarlijks gericht voetenonderzoek terecht bij de pedicure (medische pedicures, of met aantekening diabetische voet);

 • Vanaf zorgprofiel 2 is de podotherapeut de verantwoordelijke zorgverlener voor jou.

  En:

 • Voor pedicurebehandelingen vanuit de aanvullende verzekering kun je terecht bij de pedicure. De pedicure dient te zijn opgenomen in het kwaliteitsregister Pedicure met specialisatie diabetische voet of medische pedicure of voetverzorging bij Reumapatiënten. Indien de zorg wordt verleend door een gecontracteerde aanbieder zal deze de zorg ook declareren. Je hoeft in dat geval niet zelf te betalen aan de zorgverlener.

Het is handig om te weten dat je met onze zorgzoeker  een zorgaanbieder vind bij jou in de buurt. Voor meer informatie over huisartsenzorg bel je naar onze Zorgadvieslijn: (0570) 687 088. Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.

9. Verwijzing nodig voor preventieve voetzorg

Voordat je in aanmerking komt vergoedingen voor preventieve voetzorg  moet je een verwijzing hebben van een huisarts of medisch specialist of een podotherapeut. Uit de verwijzing moet blijken dat je diabetespatiënt bent, welke Simm’s classificatie je hebt en onder welk zorgprofiel je valt.

 

Voor vergoeding van pedicurebehandelingen vanuit de aanvullende verzekering heb je een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist. Uit de verwijzing moet de medische noodzaak of de lichamelijke beperking blijken waardoor je jouw eigen voeten niet kunt verzorgen. Denke eraan en kopie mee te sturen  van de verwijzing bij het indienen van de eerste nota.

 

< Overzicht vergoeding zorgverzekering