Persoonlijke alarmeringsapparatuur

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

 1. Wat is persoonlijke alarmeringsapparatuur?
 2. Wanneer kom je voor persoonlijke alarmering in aanmerking?
 3. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
 4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde leverancier
 5. Vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015
 6. Eigen bijdrage
 7. Geen eigen risico
 8. Bij wie kun je terecht?
 9. Persoonlijke alarmeringsapparatuur aanvragen

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf) en het Reglement Hulpmiddelen (pdf).

1. Wat is persoonlijke alarmeringsapparatuur?

Persoonlijke alarmeringsapparatuur is een draagbare, draadloze noodschakelaar waarmee je in noodsituaties een telefoonkiesautomaat aan kunt zetten. Deze automaat legt dan contact met een centrale die 24 uur per dag bemand is. Als het nodig is, komt een hulpverlener naar je toe voor hulp. Je kunt ook iemand uit jouw omgeving als contactpersoon aanwijzen.

Persoonlijke alarmeringsapparatuur valt onder de hulpmiddelenzorg.

2. Wanneer kom je voor persoonlijke alarmering in aanmerking?

Je hebt recht op persoonlijke alarmeringsapparatuur vanuit de basisverzekering (hulpmiddelenzorg) wanneer je een lichamelijke beperking hebt en er een verhoogde risicosituatie is. Dit houdt in dat je door jouw aandoening meer kans hebt om te vallen en dat je waarschijnlijk niet zelfstandig kunt opstaan na een val.

Daarnaast moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je bent gedurende langere tijd op jezelf aangewezen;
 • in geval van nood heb je onmiddellijke medische of technische hulp van buitenaf nodig;
 • je kunt in een noodsituatie de telefoon niet zelfstandig bedienen.

Voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden, dan kun je mogelijk wel via onze aanvullende verzekeringen een tegemoetkoming in de kosten van persoonlijke alarmeringsapparatuur krijgen.

Bewakingsapparatuur ter voorkoming van wiegendood valt niet onder persoonlijke alarmeringsapparatuur.

3. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

Wanneer je aan de voorwaarden voldoet en je hebt een voorschrift van een arts, dan krijg je in 2015 een volledige vergoeding van de huurkosten en aansluitkosten voor persoonlijke alarmeringsapparatuur. De levering moet plaatsvinden door een gecontracteerde leverancier. Je krijgt de persoonlijke alarmeringsapparatuur in bruikleen. Als richtlijn geldt een minimale gebruiksduur van 120 maanden (10 jaar).

Je krijgt geen vergoeding van service- en/of abonnementskosten voor aansluiting op een 24-uurs centrale. Meer informatie lees je in ons Reglement Hulpmiddelen (pdf).

4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde leverancier

Is de hulpmiddelenzorg op tijd beschikbaar bij een gecontracteerde leverancier, maar maak je toch gebruik van een niet-gecontracteerde leverancier? Wij hanteren dan een maximumvergoeding. De niet-gecontracteerde leverancier moet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in het Reglement Hulpmiddelen.

De kosten van een hulpmiddel dat wij normaal gesproken in bruikleen verstrekken, vergoeden wij per kalenderjaar. Wij vergoeden dan maximaal 80% van de kosten die wij zouden maken voor het in bruikleen verstrekken van die zorg in dat kalenderjaar. Hiervoor verrekenen wij het aantal dagen dat je in dat kalenderjaar recht hebt op die hulpmiddelenzorg met het aantal dagen dat je het hulpmiddel daadwerkelijk tot jouw beschikking hebt.

5. Vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015

Met onze aanvullende verzekeringen Energiek Plus en Energiek Top heb je recht op vergoeding van een alarmeringssysteem voor sociale alarmering en de daarbij horende aansluitkosten. Een leverancier van hulpmiddelen mag de zorg verlenen.

 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 2015
Energiek Start geen
Energiek Extra geen
Energiek Plus maximaal € 100,- per kalenderjaar*
Energiek Top maximaal € 200,- per kalenderjaar*

 

*) De vergoeding is onderdeel van een groep van verschillende vormen van zorg, waarvoor één vergoeding geldt. De maximale vergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:

6. Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor huur- en aansluitkosten voor persoonlijke alarmeringsapparatuur, bij medische indicatie. Je betaalt wel de service- en/of abonnementskosten voor aansluiting op een 24-uurs centrale.


Kom je in aanmerking voor een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering? Wij vergoeden de kosten van sociale alarmering tot een maximaal bedrag per jaar. Wanneer de kosten hoger zijn dan het maximale bedrag dat wij vergoeden voor de verschillende onderdelen, dan betaal jij het resterende bedrag.

7. Geen eigen risico

Je hebt geen eigen risico voor persoonlijke alarmeringsapparatuur in bruikleen.

8. Bij wie kun je terecht?

Je kunt voor persoonlijke alarmeringsapparatuur terecht bij een door ons gecontracteerde leverancier. De leverancier zal dan de aanvraag doen. Voor sociale alarmering kun je terecht bij een leverancier van hulpmiddelen. Met onze online zorgzoeker vind je een (gecontracteerde) leverancier bij jou in de buurt.

Je kunt ook bellen met Energiek Advies: (0570) 687 088. Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.

9. Persoonlijke alarmeringsapparatuur aanvragen

Je kunt persoonlijke alarmeringsapparatuur bij ons aanvragen. Stuur een voorschrift van jouw arts naar:

Energiek
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Na ontvangst van jouw aanvraag beoordelen wij of je een medische indicatie hebt voor persoonlijke alarmeringsapparatuur. Er zijn dan twee mogelijkheden:

 • Je hebt een medische indicatie. Je ontvangt een toewijzingsbrief. Dat betekent dat je recht hebt op persoonlijke alarmering vanuit de basisverzekering. Wij geven de leverancier opdracht tot levering.
 • Je hebt geen medische indicatie. Je ontvangt een schriftelijke afwijzing. Afhankelijk van jouw aanvullende verzekering kun je in aanmerking  komen voor een tegemoetkoming in de kosten.

Voor persoonlijke alarmeringsapparatuur kun je ook direct terecht bij een door ons gecontracteerde leverancier. De leverancier zal dan de aanvraag doen.
 

< Overzicht vergoeding zorgverzekering