Orthodontie in bijzondere gevallen

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

  1. Wat is orthodontie in bijzondere gevallen?
  2. Wanneer kom je voor een vergoeding in aanmerking?
  3. Verwijzing nodig voor orthodontie
  4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
  5. Geen vergoeding vanuit tandartsverzekeringen in 2015
  6. Geen wettelijke eigen bijdrage
  7. Eigen risico
  8. Bij wie kun je terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is orthodontie in bijzondere gevallen?

Orthodontie omvat zorg van orthodontische aard die tandartsen plegen te bieden. Het is een specialisme binnen de mondzorg. Bij orthodontie wordt de stand van de tanden en kiezen in de kaak verbeterd. Er is sprake van orthodontie in bijzonder gevallen wanneer je een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis aan jouw tanden, kaak en gebit (tand-kaak-mondstelsel) hebt.

2. Wanneer kom je voor een vergoeding in aanmerking?

Voor orthodontie in bijzondere gevallen kom je in aanmerking wanneer je een ernstige ontwikkelingsstoornis of groeistoornis van het tand-kaak-mondstelsel hebt. De orthodontie moet nodig zijn om een tandheelkundige functie te behouden of te verkrijgen. Ook moet medebehandeling van andere zorg noodzakelijk zijn. U heeft vooraf toestemming van ons nodig. In de verzekeringsvoorwaarden (pdf) leest wat u bij uw aanvraag voor toestemming moet meesturen.

3. Verwijzing nodig voor orthodontie

Je hebt voor zorg door een orthodontist een verwijzing nodig van een tandarts.

4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

Vanuit de Energiek Basisverzekering heb je recht op een vergoeding van de kosten van orthodontie in bijzondere gevallen.

 

Zorgverzekering Vergoeding 2015
Energiek Basisverzekering 100%

5. Geen vergoeding vanuit tandartsverzekeringen in 2015

Je hebt in 2015 geen recht op vergoeding van de kosten van orthodontie in bijzondere gevallen vanuit onze aanvullende verzekeringen of tandartsverzekeringen.

 

Tandartsverzekeringen

Vergoeding 2015
Energiek TandExtra geen
Energiek TandPlus geen
Energiek TandTop geen

6. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor orthodontie in bijzondere gevallen.

7. Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, dan tellen de kosten van orthodontie in bijzondere gevallen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

8. Bij wie kun je terecht?

Je kunt voor deze zorg terecht bij een orthodontist en een centrum voor bijzondere tandheelkunde.

 

Voor meer informatie over de vergoeding van orthodontie kun je bellen met Energiek Advies: (0570) 687 088. Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.

 

< Overzicht vergoeding zorgverzekering