Medisch specialistische verpleging thuis

Vergoeding zorgverzekering 2015

 1. Wat is medisch specialistische verpleging thuis?
 2. Verwijzing nodig voor medisch specialistische verpleging thuis?
 3. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
 4. Vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015
 5. Geen eigen bijdrage
 6. Geen eigen risico
 7. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorg
 8. Bij wie kun je terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is medisch specialistische verpleging thuis?

Medisch specialistische verpleging thuis is zorg door verpleegkundigen in verband met medisch specialistische zorg. Je hebt recht op medisch specialistische verpleging thuis, wanneer je verpleging nodig hebt in verband met medisch specialistische zorg (algemeen), plastische chirurgie, revalidatiezorg, geriatrische revalidatie, transplantatiezorg, mechanische beademing of gespecialiseerde ggz.  

 

De volgende zorg valt niet onder medische specialistische verpleging thuis:

 • verpleging en verzorging tijdens  verblijf in een ziekenhuis of andere instelling;
 • wijkverpleging;
 • kraamzorg;
 • verzorging van  verzekerden  jonger dan 18 jaar, behalve in geval van intensieve kindzorg.
  Van intensieve kindzorg is sprake als de verzorging nodig is omdat de verzekerde een ingewikkeld lichamelijk medisch probleem of een lichamelijke handicap heeft, waarbij:
  • behoefte is aan permanent toezicht, of
  • er vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid  van de verzekerde beschikbaar moet zijn en tegelijk met die zorg verpleegkundige handelingen worden verricht.

2.Verwijzing nodig voor medisch specialistische verpleging thuis

Je moet een voorschrift of een indicatiestelling of opdrachtformulering van de verantwoordelijk medisch specialist hebben met toelichting over de aard, omvang, frequentie en duur van de noodzakelijke medisch specialistische verpleging thuis.

3. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

Vanuit de Energiek Basisverzekering heb je in 2015 recht op een vergoeding van de kosten van medisch specialistische verpleging thuis.

 

Zorgverzekering Vergoeding 2015
Energiek Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorg

4. Vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015

Vanuit onze aanvullende verzekeringen heb je in 2015 geen recht op vergoeding van medisch specialistische verpleging thuis.

 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 2015
Energiek Start geen
Energie Extra geen
Energiek Plus geen
Energiek Top geen

5. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor medisch specialistische verpleging thuis.

6. Geen eigen risico

De kosten van medisch specialistische verpleging thuis tellen niet mee voor het verplicht en het eventuele vrijwillig eigen risico.

7. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Maak je gebruik van medisch specialistische verpleging thuis door een zorgaanbieder waarmee wij geen afspraken hebben gemaakt? Wij hanteren dan een maximumvergoeding voor de zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan betaal je zelf het verschil. Bekijk hier de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

8. Bij wie kun je terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de medisch specialistische verpleging thuis verlenen, onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist:

 • een ziekenhuis;
 • een instelling voor verpleging of verzorging in de thuissituatie;
 • een verpleegkundige.

Met onze zorgzoeker vindt je een gecontracteerde zorgaanbieder bij jou in de buurt. Je kunt ook bellen naar Energiek Advies (0570) 687 088. Wij helpen je graag verder.

< Terug naar vergoedingoverzicht zorgverzekering