Mechanische beademing

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

 1. Wat is mechanische beademing?
 2. Verwijzing nodig voor mechanische beademing
 3. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
 4. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015
 5. Geen wettelijke eigen bijdrage
 6. Eigen risico
 7. Bij wie kun je terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is mechanische beademing?

Mechanische beademing is beademing wanneer je zelf niet of slecht kan ademen. Een beademingsapparaat geeft je een mengsel van lucht en zuurstof en voert de door het lichaam geproduceerde koolstofdioxide af.

Mechanische beademing kan plaatsvinden in een beademingscentrum of bij jou thuis. Wanneer de beademing thuis plaats vindt dan is dit op advies en onder de verantwoordelijkheid van een beademingscentrum.

2. Verwijzing nodig voor mechanische beademing

Je hebt voor mechanische beademing een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist.

3. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

Vanuit de Energiek Basisverzekering heb je in 2015 recht op vergoeding van kosten van mechanische beademing.
 

Zorgverzekering Vergoeding 2015
Energiek Basisverzekering 100%

 

Vindt de mechanische beademing plaats in een beademingscentrum, dan valt onder deze zorg:

 • De noodzakelijke mechanische beademing;
 • De medisch specialistische zorg, de geneesmiddelenzorg en de verpleging en verzorging die te maken hebben met de mechanische beademing.

Vindt de mechanische beademing plaats bij jou thuis, dan valt onder deze zorg:

 • De apparatuur voor de mechanische beademing. Het beademingscentrum stelt de apparatuur voor elke behandeling gebruiksklaar ter beschikking.
 • De medisch specialistische zorg, de geneesmiddelenzorg en de verpleging en verzorging die te maken hebben met de mechanische beademing.

4. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015

Onze aanvullende verzekeringen bieden in 2015 geen vergoeding van kosten van mechanische beademing.

 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 2015
Energiek Start geen
Energiek Extra geen
Energiek Plus geen
Energiek Top geen

5. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor mechanische beademing.

6. Eigen risico

Ben je 18 jaar of ouder? De kosten van mechanische beademing tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

7. Bij wie kun je terecht?

Een beademingscentrum mag de zorg verlenen. Mechanische beademing kan plaatsvinden in een beademingscentrum of bij jou thuis op advies en onder de verantwoordelijkheid van een beademingscentrum.

 

Voor meer informatie kun je bellen met Energiek Advies: (0570) 687 088. Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.
 

< Overzicht vergoeding zorgverzekering