Logopedie

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

  1. Wat is logopedie?
  2. Wanneer kom je voor een vergoeding in aanmerking?
  3. Verwijzing nodig bij niet-gecontracteerde zorgaanbieder
  4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
  5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder
  6. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015
  7. Geen wettelijke eigen bijdrage
  8. Eigen risico
  9. Bij wie kun je terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is logopedie?

Logopedie omvat zorg die logopedisten plegen te bieden. Logopedie richt zich op het behandelen of verhelpen van problemen op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor en slikken.

2. Wanneer kom je voor een vergoeding in aanmerking?

Je komt voor een vergoeding van logopedie in aanmerking als:

  • de zorg een geneeskundig doel heeft, en
  • van de behandeling herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen kan worden verwacht.

Onder logopediezorg valt ook stottertherapie. De behandeling van een achterstand in de taalontwikkeling door een dialect of het spreken van een andere taal, valt niet onder de logopediezorg.

3. Verwijzing nodig bij niet-gecontracteerde zorgaanbieder

U heeft een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, orthopedagoog of jeugdgezondheidsarts. Dit geldt niet wanneer de zorgverlener de cursus Directe Toegankelijkheid met goed gevolg heeft afgerond. Bij het indienen van uw rekening, stuurt u een kopie van de verwijzing mee.

4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

In 2015 heb je vanuit de Energiek Basisverzekering recht op vergoeding van logopedie.

 

Zorgverzekering

Vergoeding 2015
Energiek Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorgaanbieders

5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Ga je voor logopedie naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor jouw eigen rekening.

6. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015

Onze aanvullende verzekeringen bieden in 2015 geen vergoeding van logopedie.
 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 2015
Energiek Start geen
Energiek Extra geen
Energiek Plus geen
Energiek Top geen

7. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor logopedie.

8. Eigen risico

Ben je 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van logopedie mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

9. Bij wie kun je terecht?

  • Preverbale logopedie mag alleen worden verleend door een logopedist die is ingeschreven in het register Preverbale logopedie van de NVLF.
  • Afasie-therapie mag alleen worden verleend door een logopedist die is ingeschreven in het register Afasie van de NVLF.
  • Het Hanen-ouderprogramma mag alleen worden verleend door een logopedist die is ingeschreven in het register Hanen-ouderprogramma van de NVLF.
  • Individuele stottertherapie mag alleen worden verleend door een logopedist of een stottertherapeut die is ingeschreven in het register Stotteren van de NVLF.
  • Integrale zorg stotteren mag alleen worden verleend door een logopedist of stottertherapeut die is ingeschreven in het register integrale zorg stotteren van de NVLF.

Een logopedist mag de overige zorg verlenen

 

Met onze zorgzoeker vind je een gecontracteerde zorgaanbieder bij jou in de buurt. Voor meer informatie over logopedie kun je bellen Energiek Advies: (0570) 687 088. Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.


 

< Overzicht vergoeding zorgverzekering