Kraamzorg

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

  1. Wat is kraamzorg?
  2. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
  3. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder
  4. Vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015
  5. Wettelijke eigen bijdrage
  6. Geen eigen risico
  7. Bij wie kun je terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is kraamzorg?

Kraamzorg is zorg aan moeder en kind na de bevalling. Onder kraamzorg valt alleen de zorg gedurende de eerste tien dagen vanaf de dag van de bevalling. Het hangt af van jouw persoonlijke situatie hoeveel uur kraamzorg je per dag krijgt.

De zorgaanbieder en verloskundigen stellen het aantal uren kraamzorg in overleg met ons vast. Bij de bepaling van het aantal uren kraamzorg hanteren wij het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (pdf). Het aantal uren en dagen is onder meer afhankelijk van de gezinssamenstelling en de aanwezigheid van hulp van familie of vrienden (mantelzorg).

2. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

Vanuit de Energiek Basisverzekering heb je in 2015 recht op een vergoeding van de kosten van kraamzorg.

 

Zorgverzekering Vergoeding 2015
Energiek Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorg, minus de wettelijke eigen bijdrage

3. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Maak je gebruik van kraamzorg door een kraamzorgverzorgende met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Wij hanteren dan een maximumvergoeding voor kraamzorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan betaal je zelf het verschil. Bekijk hier de tarievenlijst kraamzorg voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

4. Vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015

Met onze aanvullende verzekeringen Energiek Plus en Energiek Top heb je in 2015 recht op vergoeding van de wettelijk eigen bijdrage van de kraamzorg:

 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 2015
Energiek Start geen
Energiek Extra geen
Energiek Plus

100% vergoeding wettelijke eigen bijdrage kraamzorg

Energiek Top

100% vergoeding wettelijke eigen bijdrage kraamzorg

5. Wettelijke eigen bijdrage

Voor kraamzorg bij jou thuis, een kraam(zorg)hotel of geboortecentrum geldt in 2015 een wettelijke eigen bijdrage van € 4,15 per uur in de basisverzekering. Kies je voor aanvullende verzekering Plus of Top, dan wordt die wettelijke eigen bijdrage vergoed door Energiek.

Verblijf je zonder medische noodzaak in een ziekenhuis of een door ons gecontracteerd geboortecentrum? Dan betaal je een wettelijke eigen bijdrage van € 16,50 per dag voor jou, en € 16,50 per dag voor jouw kind. Kost het verblijf in de instelling meer dan € 117,50 per dag? Dan betaal je dan ook het bedrag boven deze € 117,50.

Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor kraamzorg tijdens het verblijf van jou en jouw kind in de instelling, wanneer je een medische indicatie voor bevalling in een ziekenhuis of instelling hebt.

6. Geen eigen risico

De kosten van kraamzorg tellen niet mee voor het eigen risico.

7. Bij wie kun je terecht?

Je kunt voor kraamzorg terecht bij gecontracteerde geboortecentra, kraamverzorgenden of ziekenhuizen.

 

Voor het krijgen van de kraamzorg moet je je bij ons aanmelden. Als je je aanmeldt voor de twintigste week van de zwangerschap, kunnen wij tijdig voldoende zorg regelen. Aanmelden kan telefonisch bij Energiek advies: (0570) 687 088. Of maak gebruik van het online aanmeldformulier.

 

< Overzicht vergoeding zorgverzekering