Ketenzorg

Vergoeding zorgverzekering 2015

  1. Wat valt er onder ketenzorg?
  2. Verwijzing nodig voor ketenzorg
  3. Vergoeding ketenzorg in 2015
  4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder
  5. Geen wettelijke eigen bijdrage
  6. Eigen risico
  7. Bij wie kunt je terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat valt er onder ketenzorg?

Ketenzorg is zorg die wordt bekostigd met toepassing van de op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg vastgestelde beleidsregel voor de prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen. Ketenzorg bestaat uit een voor een bepaalde aandoening opgesteld zorgprogramma waarbij verschillende zorgaanbieders zijn betrokken. Voor dat hele zorgprogramma geldt één tarief. Doel is dat zorgaanbieders nauw samenwerken en de zorg voor de patiënt goed afstemmen.

 

Ketenzorg kan er zijn voor vasculair risicomanagement (hartfalen), voor verzekerden met COPD en astma en voor personen van 18 jaar en ouder met Diabetes type 2.

2. Verwijzing nodig voor ketenzorg

Je hebt voor ketenzorg een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist.

3. Vergoeding basisverzekering

Vanuit de basisverzekering heb je recht op een vergoeding van ketenzorg:

 

Zorgverzekering                                    Vergoeding 2015
Basisverzekering 100% bij een gecontracteerde zorggroep

 

Er is geen vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen.

4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Ga je voor ketenzorg naar een zorggroep met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Dan hanteren wij een maximumvergoeding. In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

5. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor ketenzorg.

6. Geen eigen risico

De kosten tellen niet mee voor het verplicht of vrijwillig eigen risico.

7. Bij wie kunt u terecht?

Een gecontracteerde zorggroep mag de zorg verlenen. Met onze zorgzoeker vindt u eenvoudig een gecontracteerde zorggroep bij u in de buurt. Of bel met onze Zorgadvieslijn (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

< Terug naar vergoedingoverzicht zorgverzekering