Ivf- of icsi-behandeling

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

 1. Wat is een ivf- of icsi-behandeling?
 2. Verwijzing nodig voor ivf- of icsi- behandeling
 3. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
 4. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015
 5. Wettelijke eigen bijdrage
 6. Eigen risico
 7. Bij wie kun je terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is een ivf- of icsi-behandeling?

Een ivf-behandeling is een manier om zwanger te worden als dit niet op de natuurlijke manier mogelijk is. Ivf is een afkorting voor in-vitrofertilisatie. Een ivf-behandeling bestaat uit:

 1. Een hormonale behandeling om de rijping van eicellen in het lichaam van de vrouw te bevorderen.
 2. Follikelpunctie. Er worden rijpe eicellen uit het lichaam van de vrouw gehaald.
 3. De bevruchting van eicellen en het kweken van embryo’s in het laboratorium.
 4. Het terugzetten van één of twee embryo’s in de baarmoederholte van de vrouw.

De icsi-behandeling is een bijzondere vorm van een ivf-behandeling. Icsi staat voor intra cytoplasmatische sperma injectie. Bij een icsi-behandeling vindt er een extra handeling in het laboratorium plaats. Een geselecteerde zaadcel wordt dan direct in de eicel gebracht. Bij een ivf-behandeling moet een zaadcel op eigen kracht een eicel binnendringen.

2. Verwijzing nodig voor ivf- of icsi- behandeling

Je hebt voor een ivf- of icsi-behandeling een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist.

3. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

Je hebt in 2015 vanuit de Energiek Basisverzekering recht op vergoeding van de kosten van de eerste, tweede en derde ivf-poging of icsi-behandeling en de daarbij horende medicatie.

 

Zorgverzekering Vergoeding 2015
Energiek Basisverzekering de eerste drie pogingen: 100%

 

Een ivf-poging telt pas als poging als een follikelpunctie is geslaagd. Alleen pogingen die daarna zijn afgebroken, tellen mee voor het aantal pogingen. Een ivf-poging na een doorgaande zwangerschap telt als nieuwe, eerste poging. Dat geldt ook als die zwangerschap voortijdig is afgebroken. Een icsi-behandeling is in dat opzicht gelijk aan een ivf-poging.

Wanneer is er sprake van een doorgaande zwangerschap?

Voor een ivf-poging of icsi-behandeling is een doorgaande zwangerschap:

 • Een zwangerschap van tenminste tien weken, gerekend vanaf het moment dat een follikelpunctie is geslaagd.
 • Een zwangerschap van tenminste negen weken en drie dagen, als er ingevroren bewaarde embryo(‘s) zijn teruggeplaatst. Er wordt gerekend vanaf het moment van implantatie van de ingevroren bewaarde embryo(’s).
 • Een spontaan ontstane zwangerschap van twaalf weken na de datum van de laatste menstruatie.

Wat wordt niet vergoed?

Je hebt geen recht op vergoeding van:

 • De eerste en tweede ivf-poging, wanneer je jonger bent dan 38 jaar en er meer dan één embryo wordt teruggeplaatst.
 • Een ivf-poging of icsi-behandeling als je 43 jaar of ouder bent. Gaat het om een ivf-poging die is gestart voordat je 43 jaar werd? Dan heb je recht op vergoeding van de afronding van die poging. Ben je de ivf-poging uiterlijk op 31 december 2012 gestart en was je op dat moment 43 jaar of ouder, dan heb je ook recht op vergoeding van afronding van die ivf-poging.

4.  Geen vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen 2015

In 2015 heb je vanuit de aanvullende verzekeringen geen recht op vergoeding van een ivf- of icsi-behandeling.

 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 2015
Energiek Start geen
Energiek Extra geen
Energiek Plus geen
Energiek Top geen

5. Wettelijke eigen bijdrage

Voor een ivf- of icsi-behandeling geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

6. Eigen risico

De kosten van een ivf-behandeling of een icsi-behandeling tellen mee voor het verplicht eigen risico en eventuele vrijwillig eigen risico.

7. Bij wie kun je terecht?

Je kunt voor een ivf- of icsi-behandeling terecht in een ziekenhuis. Met onze zorgzoeker vind je een ziekenhuis bij jou in de buurt.

 

Voor meer informatie bel je naar Energiek Advies: (0570) 687 088. Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.

 

< Overzicht vergoeding zorgverzekering