Hospicezorg

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

  1. Wat is hospicezorg?
  2. Geen vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
  3. Vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015
  4. Eigen bijdrage
  5. Geen eigen risico
  6. Bij wie kun je terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is een hospicezorg?

Een hospice is een instelling die verblijf en verzorging biedt aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Hospicezorg of palliatieve zorg is erop gericht de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

In een hospice werken verpleegkundigen en verzorgenden die verpleegkundige zorg verlenen. Veel hospices hebben ook een arts in dienst. Hospicezorg wordt ook verleend op een hospiceafdeling van een verpleeghuis en een ziekenhuis. Daarnaast kun je voor hospicezorg ook naar een bijna-thuis-huis. Het verschil met een hospice is dat in een bijna-thuis-huis alleen vrijwilligers werken. De verpleegkundige zorg wordt verleend door de thuiszorg. De eigen huisarts verleent dan de medische zorg.

2. Geen vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

In 2015 heb je vanuit de Energiek Basisverzekering geen recht op vergoeding van verblijf in een hospice.

 

Zorgverzekering Vergoeding 2015
Energiek Basisverzekering geen

3. Vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015

Vanuit onze aanvullende verzekeringen Energiek Plus en Energiek Top bieden wij in 2015 een vergoeding van de kosten van de eigen bijdrage van het hospice:

 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 2015
Energiek Start geen
Energiek Extra geen
Energiek Plus € 35,- per dag voor maximaal twee maanden per kalenderjaar
Energiek Top € 35,- per dag voor maximaal twee maanden per kalenderjaar

4. Eigen bijdrage

Voor verblijf in een hospice of bijna-thuis-huis betaal je een eigen bijdrage. Dit is een vergoeding voor onder andere het onderhoud van het pand, de energie en de maaltijden die je gebruikt. De hospice of het bijna-thuis-huis waar je verblijft brengt de kosten zelf bij jou in rekening.

5. Geen eigen risico

Je hebt geen eigen risico voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen.

6. Bij wie kun je terecht?

Je kunt voor hospicezorg terecht in een ‘Bijna Thuis Huis’, een zelfstandig hospice of een hospice-unit van een verpleeghuis en een ziekenhuis.

 

Voor meer informatie bel je naar Energiek Advies: (0570) 687 088. Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.
 

< Overzicht vergoeding zorgverzekering