Hoorhulpmiddelen

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

 1. Wat zijn hoorhulpmiddelen?
 2. Wanneer kom je voor een vergoeding in aanmerking?
 3. Verwijzing nodig voor hoorhulpmiddelen
 4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
 5. Vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015
 6. Maximumtarieven niet-gecontracteerde leverancier
 7. Wettelijke eigen bijdrage
 8. Eigen risico
 9. Bij wie kun je terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf) en het Reglement Hulpmiddelen (pdf).

1. Wat zijn hoorhulpmiddelen?

Met hoorhulpmiddelen kun je beter horen en ben je minder beperkt in je dagelijks leven. Vanuit de basisverzekering kun je voor verschillende hoorhulpmiddelen een vergoeding krijgen:

 • hoorapparaten;
 • eenvoudige luisterhulpen;
 • ringleidingen, infraroodapparatuur en FM-apparatuur;
 • BAHA softband;
 • tekst- en beeldtelefoons plus bijbehorende software;
 • wek- en waarschuwingsinstallaties;
 • solo-apparatuur;
 • signaalhonden.

Onder hoorhulpmiddelen vallen geen deels implanteerbare hoorhulpmiddelen. In het Reglement Hulpmiddelen (pdf) lees je voor welke hoorhulpmiddelen jij in aanmerking komt.

2. Wanneer kom je voor een vergoeding in aanmerking?

Afhankelijk van het hoorhulpmiddel dat je nodig hebt, gelden andere voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking te komen. In het Reglement Hulpmiddelen (pdf) lees je deze voorwaarden.

3. Verwijzing nodig voor hoorhulpmiddelen

Je huisarts moet je doorverwijzen naar een KNO-arts of audiologisch centrum voor een gehooronderzoek. Zij kunnen de oorzaak en de ernst van jouw gehoorprobleem in kaart brengen zodat je de juiste oplossing krijgt. 

Heb je een hoorhulpmiddel nodig in verband met ouderdomsgehoorverlies, dan kan een huisarts je ook direct verwijzen naar een gecontracteerde audicien. Dat is mogelijk bij een elektroakoestisch hoorapparaat, oorstukjes, eenvoudige luisterhulpen en een ringleiding.

4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

Je hebt in 2014 recht op een vergoeding van hoorhulpmiddelen vanuit de Energiek Basisverzekering. Afhankelijk van het hoorhulpmiddel krijg je dit in bruikleen of eigendom. Bekijk het Reglement Hulpmiddelen (pdf) voor verdere informatie.

 

Zorgverzekering Vergoeding 2015
Energiek Basisverzekering

100% bij gecontracteerde zorg, minus de wettelijke eigen bijdrage.

 

De maximale vergoeding voor de verzorging van een signaalhond is € 1.100,- per jaar.

5. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen 2015

Met de meeste van onze aanvullende verzekeringen heb je in 2015 recht op een vergoeding van de kosten van de wettelijke eigen bijdrage van hoorapparaten en (tinnitus)maskeerders.
 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 2015
Energiek Start geen
Energiek Extra maximaal € 100,- per kalenderjaar*
Energiek Plus maximaal € 200,- per kalenderjaar*
Energiek Top maximaal € 300,- per kalenderjaar*

 

*) De maximale vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage geldt voor verschillende hulpmiddelen samen: heupprotectoren, hoorapparaten, plaswekker, pruiken en redressiehelmen.

6. Maximumtarieven niet-gecontracteerde leverancier

Ga je voor een hoorhulpmiddel naar een zorgaanbieder of leverancier met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Wij hanteren een maximumvergoeding. De niet-gecontracteerde leverancier moet dan wel voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in het Reglement Hulpmiddelen (pdf).

De kosten van een hulpmiddel dat wij normaal gesproken in eigendom verstrekken, vergoeden wij tot maximaal 80% van de kosten die wij zouden maken als je de zorg van een gecontracteerde leverancier had gekregen. In dat geval vergoeden wij ook maximaal 80% van de eventuele reparatiekosten van het hulpmiddel.

De kosten van een hulpmiddel dat wij normaal gesproken in bruikleen verstrekken, vergoeden wij per kalenderjaar. Wij vergoeden dan maximaal 80% van de kosten die wij zouden maken voor het in bruikleen verstrekken van die zorg in dat kalenderjaar. Hiervoor verrekenen wij het aantal dagen dat je in dat kalenderjaar recht hebt op die hulpmiddelenzorg met het aantal dagen dat je het hulpmiddel daadwerkelijk tot jouw beschikking heeft.

7. Wettelijke eigen bijdrage

Voor hoorapparaten die vergoed worden vanuit de basisverzekering geldt een wettelijke eigen bijdrage van 25% van de aankoopkosten.

8. Eigen risico

Ben je 18 jaar of ouder? De kosten van hoorhulpmiddelen die jouw eigendom worden, tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Het eigen risico geldt niet voor hulpmiddelen die je in bruikleen krijgt, zoals de tekst- en beeldtelefoon, solo-apparatuur en een signaalhond.

9. Bij wie kun je terecht?

Je kunt jouw hoorhulpmiddel krijgen via een gecontracteerde zorgaanbieder of leverancier. Met onze zorgzoeker vind je een leverancier bij jou in de buurt.

 

Je kunt voor hoorhulpmiddelen ook terecht bij een niet-gecontracteerde leverancier. Deze leverancier moet dan wel voldoen aan onze criteria om de zorg te mogen verlenen. Voor een aantal hulpmiddelen is dat (maar niet voor alle), een leverancier van hulpmiddelen met een certificaat van StAr.

 

Als voorwaarde voor vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage van hoorapparaten en (tinnitus)maskeerders vanuit de aanvullende verzekering geldt dat je het hulpmiddel gekocht moet hebben bij een door ons gecontracteerde zorgaanbieder.

 

Voor meer informatie over een hoorhulpmiddelen bel je naar Energiek Advies: (0570) 687 088. Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.

 

< Overzicht vergoeding zorgverzekering