Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

 1. Wat zijn fysiotherapie en oefentherapie?
 2. Wanneer kom je voor vergoeding in aanmerking?
 3. Verwijzing in bepaalde situaties nodig
 4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
 5. Vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015
 6. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder
 7. Geen wettelijke eigen bijdrage
 8. Geen eigen risico
 9. Bij wie kun je terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat zijn fysiotherapie en oefentherapie?

Fysiotherapie omvat zorg die fysiotherapeuten plegen te bieden. Oefentherapie omvat zorg die oefentherapeuten plegen te bieden. Oefentherapie wordt gegeven door Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Fysiotherapie of oefentherapie heeft tot doel het voorkomen, opheffen of verminderen van beperkingen en is onder meer gericht op pijnbestrijding en verbetering van de mobiliteit.

2. Wanneer kom je voor vergoeding in aanmerking?

Vanuit de basisverzekering heeft iedere verzekerde recht op een vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie als hij of zij een aandoening heeft die staat op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie (pdf). Heeft de verzekerde tot 18 jaar een aandoening die niet op de lijst staat, dan heeft hij of zij altijd recht op een vergoeding van maximaal negen behandelingen per kalenderjaar. Wanneer die behandelingen onvoldoende resultaat opleveren, dan heeft de verzekerde recht op vergoeding van maximaal negen behandelingen extra.

Vanuit de aanvullende verzekering heb je recht op volledige vergoeding van zittingen door een gecontracteerde zorgaanbieder. Het aantal zittingen dat vergoed wordt, is afhankelijk van je aanvullende verzekering.

Ben je 18 jaar of ouder? Bekijk dan de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie als je 18 jaar of ouder bent.

3. Verwijzing nodig

Voor vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen heb je een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig:

 • voor behandeling voor een aandoening die staat op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie;
 • voor behandeling door een bekkenfysiotherapeut in verband met urine-incontinentie.

De verwijzing moet een toelichting bevatten, waaruit duidelijk de behoefte aan die vorm van fysiotherapie blijkt.

Ga je voor behandeling vanuit de aanvullende verzekering naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Stuur bij de declaratie van de eerste rekening een kopie van de verwijzing mee.

4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

Wanneer je jonger bent dan 18 jaar, dan heb je in 2015 recht op een vergoeding van fysiotherapie vanuit de Energiek Basisverzekering.

 

Zorgverzekering Vergoeding 2015
Energiek Basisverzekering
 • alle behandelingen* van chronische aandoeningen;
 • maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar van niet-chronische aandoeningen. Bij onvoldoende resultaat: maximaal 9 behandelingen extra.


*) Wanneer er een maximale termijn voor de behandeling van de aandoening geldt, dan heb je recht op vergoeding van de zorg tot het einde van deze maximale termijn.

 

Let op: Ga je voor fysiotherapie en oefentherapie naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de maximumtarieven voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

5. Vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015

De vergoeding in 2015 vanuit onze aanvullende verzekeringen geldt voor alle soorten fysiotherapie en oefentherapie samen:
 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 2015
Energiek Start 6 zittingen* per kalenderjaar
Energiek Extra 9 zittingen* per kalenderjaar
Energiek Plus 15 zittingen* per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 zittingen manuele therapie
Energiek Top 25 zittingen* per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 zittingen manuele therapie

 

Let op: Ga je voor fysiotherapie en oefentherapie naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de maximumtarieven voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Ook moet u bij uw eerste nota een verklaring meesturen hoeveel fysiotherapie of oefentherapie u al heeft ontvangen voor dezelfde aandoening.

*) Toelichting vergoeding aanvullende verzekering

Een zitting wordt als volgt berekend:

 

Type zitting Duur zitting
Telefonische zitting (en verslag) 0,5 zitting
Screening (en verslag) 0,5 zitting
Groepszitting 3 tot 10 personen 0,5 zitting
Overige, zoals gewone zittingen, intake enzovoort 1 zitting

6. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Ga je voor fysiotherapie en oefentherapie naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Wanneer de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger zijn dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor jouw eigen rekening. Dit geldt voor zowel vergoeding vanuit de basisverzekering als de aanvullende verzekeringen.

7. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor fysiotherapie en oefentherapie.

8. Geen eigen risico

Verzekerden tot 18 jaar hebben geen eigen risico voor fysiotherapie of oefentherapie.

9. Bij wie kun je terecht?

Je kunt voor fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar terecht bij een:

 • fysiotherapeut voor algemene fysiotherapie;
 • bekkenfysiotherapeut voor bekkenfysiotherapie;
 • geriatriefysiotherapeut voor geriatrische fysiotherapie;
 • kinderfysiotherapeut voor kinderfysiotherapie;
 • fysiotherapeut, oefentherapeut of huidtherapeut voor littekenbehandeling;
 • manueel therapeut voor manuele therapie;
 • oedeemtherapeut en huidtherapeut voor oedeemtherapie en lymfedrainage;
 • oefentherapeut (Cesar of Mensendieck) voor algemene oefentherapie;
 • kinderoefentherapeut voor kinderoefentherapie;
 • psychomatische oefentherapeut voor psychomatische oefentherapie (geldt alleen voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering).

Met onze zorgzoeker vind je een gecontracteerde zorgaanbieder bij jou in de buurt.


Voor meer informatie over fysiotherapie en oefentherapie bel je naar Energiek Advies: (0570) 687 088. Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.
 

< Overzicht vergoeding zorgverzekering