Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

 1. Wat zijn fysiotherapie en oefentherapie?
 2. Wanneer kom je voor vergoeding in aanmerking?
 3. Verwijzing nodig voor bepaalde behandelingen
 4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
 5. Vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015
 6. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder
 7. Geen wettelijke eigen bijdrage
 8. Eigen risico
 9. Bij wie kun je terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat zijn fysiotherapie en oefentherapie?

Fysiotherapie omvat zorg die fysiotherapeuten plegen te bieden. Oefentherapie omvat zorg die oefentherapeuten plegen te bieden. Oefentherapie wordt gegeven door Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Fysiotherapie of oefentherapie heeft tot doel het voorkomen, opheffen of verminderen van beperkingen en is onder meer gericht op pijnbestrijding en verbetering van de mobiliteit.

2. Wanneer kom je voor vergoeding in aanmerking?

Welke vergoeding je krijgt hangt voor een groot deel af van je leeftijd. De basisverzekering maakt verschil tussen verzekerden tot 18 jaar en verzekerden van 18 jaar en ouder. Op deze pagina informeren wij je over de vergoeding fysiotherapie en oefentherapie voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Bekijk hier de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie voor verzekerden tot 18 jaar.

Vanuit de basisverzekering heb je recht op een vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie als je een aandoening hebt die staat op de bijlage 1 van art. 2.6 van het Besluit Zorgverzekering (de Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie (pdf). Ook krijg je een vergoeding voor bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie.

Vanuit de aanvullende verzekering heb je recht op volledige vergoeding van zittingen door een gecontracteerde zorgaanbieder. Het aantal zittingen is afhankelijk van jouw aanvullende verzekering.

3. Verwijzing nodig voor bepaalde behandelingen

Voor vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering heb je een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig:

 • voor behandeling voor een aandoening die staat op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie;
 • voor behandeling door een bekkenfysiotherapeut in verband met urine-incontinentie.

Ga je voor behandeling vanuit de aanvullende verzekering naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Stuur bij de declaratie van de eerste rekening een kopie van de verwijzing mee.

4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

Ben je 18 jaar of ouder, dan heb je in 2015 recht op een vergoeding van fysiotherapie vanuit de Energiek Basisverzekering.

 

Zorgverzekering Vergoeding 2015
Energiek Basisverzekering
 • alle behandelingen* van chronische aandoeningen vanaf de 21e behandeling;
 • bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot maximaal negen behandelingen.


Let op: Ga je voor fysiotherapie en oefentherapie naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de maximumtarieven voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

*) Toelichting vergoeding vanuit de Energiek Basisverzekering

Wanneer er een maximale termijn voor de behandeling van de aandoening geldt, dan heb je recht op vergoeding van de zorg tot het einde van de maximale termijn.

5. Vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015

Vanuit onze aanvullende verzekeringen geldt een vergoeding voor alle soorten fysiotherapie en oefentherapie samen:
 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 2015
Energiek Start 6 zittingen* per kalenderjaar
Energiek Extra 9 zittingen* per kalenderjaar
Energiek Plus 15 zittingen* per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 zittingen manuele therapie
Energiek Top 25 zittingen* per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 zittingen manuele therapie

 

Let op: Ga je voor fysiotherapie en oefentherapie naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de maximumtarieven voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Ook moet je bij je eerste nota een verklaring meesturen hoeveel fysiotherapie of oefentherapie je al hebt ontvangen voor dezelfde aandoening.

*) Toelichting vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen

Een zitting wordt als volgt berekend:

 

Type zitting Duur zitting
Telefonische zitting (en verslag) 0,5 zitting
Screening (en verslag) 0,5 zitting
Intake en onderzoek na screening 0,5 zitting
Groepszitting 3 tot 10 personen 0,5 zitting
Overige 1 zitting

6. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Ga je voor fysiotherapie en oefentherapie naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor jouw eigen rekening. Dit geldt voor zowel de vergoeding vanuit de basisverzekering als de aanvullende verzekeringen.

7. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor fysiotherapie en oefentherapie.

8. Eigen risico

Voor verzekerden van 18 jaar of ouder tellen de kosten van fysiotherapie en oefentherapie uit de basisverzekering mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

9. Bij wie kun je terecht?

Je kunt voor fysiotherapie en oefentherapie terecht bij een:

 • fysiotherapeut voor algemene fysiotherapie;
 • bekkenfysiotherapeut voor bekkenfysiotherapie;
 • geriatriefysiotherapeut voor geriatrische fysiotherapie;
 • fysiotherapeut, oefentherapeut of huidtherapeut voor littekenbehandeling;
 • manueel therapeut voor manuele therapie;
 • oedeemtherapeut en huidtherapeut voor oedeemtherapie en lymfedrainage;
 • oefentherapeut (Cesar of Mensendieck) voor algemene oefentherapie;
 • psychomatische oefentherapeut voor psychomatische oefentherapie (geldt alleen voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering). 

Met onze zorgzoeker vind je een gecontracteerde zorgaanbieder bij jou in de buurt.
 

Voor meer informatie over fysiotherapie en oefentherapie bel je naar Energiek advies: (0570) 687 088. Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.
 

< Overzicht vergoeding zorgverzekering