Ergotherapie

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

  1. Wat is ergotherapie?
  2. Verwijzing bij niet-gecontracteerde zorgaanbieder
  3. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
  4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder
  5. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015
  6. Geen wettelijke eigen bijdrage
  7. Eigen risico
  8. Bij wie kun je terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is ergotherapie?

Ergotherapie omvat de zorg die ergotherapeuten plegen te bieden. Ergotherapie heeft als doel de zelfzorg en zelfredzaamheid te bevorderen of te herstellen. Een ergotherapeut geeft de ergotherapie.

2. Verwijzing bij niet-gecontracteerde zorgaanbieder

U heeft een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, jeugdgezondheidsarts of een bedrijfsarts. Dit geldt niet wanneer de zorgverlener de cursus Directe Toegankelijkheid met goed gevolg heeft afgerond. Bij het indienen van uw rekening, stuurt u een kopie van de verwijzing mee.

3. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

Vanuit de Energiek Basisverzekering heb je in 2015 recht op vergoeding van ergotherapie:
 

Zorgverzekering Vergoeding 2015
Energiek Basisverzekering maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar

4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Ga je voor ergotherapie naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor jouw eigen rekening.

5. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015

Onze aanvullende verzekeringen bieden in 2015 geen vergoeding van ergotherapie.

 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 2015
Energiek Start geen
Energiek Extra geen
Energiek Plus geen
Energiek Top geen

6. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor ergotherapie.

7. Eigen risico

Ben je 18 jaar of ouder? De kosten van ergotherapie tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

8. Bij wie kun je terecht?

Voor ergotherapie kun je terecht bij een gecontracteerde ergotherapeut. Je vindt een gecontracteerde zorgaanbieder bij jou in de buurt met onze zorgzoeker.

 

Voor meer informatie bel je naar Energiek Advies: (0570) 687 088. Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.
 


< Overzicht vergoeding zorgverzekering