Dieetadvisering

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

  1. Wat is dieetadvies?
  2. Wanneer kom je voor een vergoeding in aanmerking?
  3. Verwijzing nodig bij niet-gecontracteerde zorg
  4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
  5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder
  6. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015
  7. Geen wettelijke eigen bijdrage
  8. Eigen risico
  9. Bij wie kun je terecht?

Let op: op deze pagina staat een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is dieetadvies?

Dieetadvisering is voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten, zoals diëtisten die plegen te bieden. Je krijgt het dieetadvies van een diëtist.

2. Wanneer kom je voor een vergoeding in aanmerking?

Je hebt recht op een vergoeding van dieetadvies wanneer je bijvoorbeeld aangepaste voeding of een speciaal dieet nodig hebt vanwege een aandoening.

3. Verwijzing nodig bij niet-gecontracteerde zorg

Je hebt alleen een verwijzing nodig als je naar een niet-gecontracteerde diëtist gaat. Deze verwijzing mag worden afgegeven door een huisarts, medisch specialist, jeugdgezondheidszorgarts of specialist ouderengeneeskunde. Als je een rekening indient van een niet-gecontracteerde diëtist, stuur dan een kopie van de verwijzing mee.

 

Let wel op! Als je naar een door ons gecontracteerde diëtist wil gaan, moet deze wel de cursus Directe Toegankelijkheid met goed gevolg hebben afgerond. Op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl kun je zien of dit het geval is. Er moet dan ‘DT’ onder de naam van de betreffende diëtist staan. Via de zorgzoeker kun je opzoeken of de diëtist gecontracteerd is.

4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

In 2015 heb je vanuit de Energiek Basisverzekering recht op een vergoeding van dieetadvies.

 

Zorgverzekering Vergoeding 2015
Energiek Basisverzekering maximaal drie behandeluren per kalenderjaar

5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorg

Ga je naar een diëtist met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van onze tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven? Het verschil is dan voor je eigen rekening.

6. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015

In 2014 heb je geen recht op een vergoeding van dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekeringen.

 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 2015
Energiek Start geen
Energiek Extra geen
Energiek Plus geen
Energiek Top geen

7. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor een dieetadvisering.

8. Eigen risico

Ben je 18 jaar of ouder? De kosten van dieetadvisering tellen dan mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

9. Bij wie kun je terecht?

Je kunt voor dieetadvies terecht bij een diëtist. Je vindt een gecontracteerde diëtist bij jou in de buurt met onze zorgzoeker.

 

Voor meer informatie bel je naar Energiek Advies: (0570) 687 088. Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.


< Overzicht vergoeding zorgverzekering