Dialyse zonder opname

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

 1. Wat is dialysezorg?
 2. Verwijzing nodig voor dialysezorg
 3. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
 4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder
 5. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015
 6. Geen wettelijke eigen bijdrage
 7. Eigen risico
 8. Bij wie kun je terecht?

Let op: op deze pagina staat een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is dialysezorg?

Dialysezorg bestaat uit niet-klinische bloeddialyse (haemodialyse) en buikspoeling (peritoneaaldialyse). De dialyse kan plaatsvinden in een dialysecentrum of bij je thuis.

2. Verwijzing nodig voor dialysezorg

Je hebt voor dialysezorg een verwijzing nodig van een medisch specialist.

3. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

Vanuit de Energiek Basisverzekering heb je in 2015 recht op een vergoeding van de kosten van dialysezorg.

 

Zorgverzekering Vergoeding 2015
Energiek Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorg

 

Vindt de dialysezorg thuis plaats, dan heb je recht op vergoeding van kosten van:

 • Thuisdialyse-apparatuur met toebehoren.
 • Regelmatige controle en het onderhoud van de dialyseapparatuur en de middelen die nodig zijn voor de dialyse.
 • Overige gebruiksartikelen die redelijkerwijs nodig zijn bij de thuisdialyse.
 • Opleiding door het dialysecentrum van degenen die de thuisdialyse uitvoeren of daarbij helpen.
 • Noodzakelijke deskundige assistentie door het dialysecentrum.

Daarnaast heb je recht op vergoeding van:

 • De kosten voor aanpassingen aan en in de woning die redelijk zijn en de kosten voor het herstel van de woning in de oorspronkelijke staat. Daarvoor geldt als voorwaarde dat er geen vergoeding mogelijk is op grond van andere wettelijke regelingen.
 • Overige redelijke kosten die direct met de thuisdialyse samenhangen. Daarvoor geldt als voorwaarde dat er geen vergoeding mogelijk is op grond van andere wettelijke regelingen.

Voor een volledig overzicht van de vergoedingen lees de verzekeringsvoorwaarden (pdf).

4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Ga je voor dialysezorg naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Wij hanteren een maximumvergoeding. In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor jouw eigen rekening.

5. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015

In 2015 heb je geen recht op vergoeding van dialysezorg vanuit onze aanvullende verzekeringen.

 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 2015
Energiek Start geen
Energiek Extra geen
Energiek Plus geen
Energiek Top geen

6. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor dialysezorg.

7. Eigen risico

Ben je 18 jaar of ouder? De kosten van dialysezorg tellen dan mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

8. Bij wie kun je terecht?

Dialysezorg moet worden verleend onder eindverantwoordelijkheid van een medisch specialist. De dialyse kan plaatsvinden in een dialysecentrum of bij je thuis.

Je vindt een gecontracteerd dialysecentrum bij jou in de buurt met onze zorgzoeker. Voor meer informatie bel je naar Energiek Advies: (0570) 687 088. Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.

 

 

< Overzicht vergoeding zorgverzekering