Diabeteshulpmiddelen

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

  1. Wat zijn diabeteshulpmiddelen?
  2. Wanneer kom je voor een vergoeding in aanmerking?
  3. Recept nodig voor diabeteshulpmiddelen
  4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
  5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde leverancier
  6. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015
  7. Geen wettelijke eigen bijdrage
  8. Eigen risico
  9. Bij wie kun je terecht?
  10. Toestemming aanvragen

Let op: op deze pagina staat een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf) en het Reglement Hulpmiddelen (pdf).

1. Wat zijn diabeteshulpmiddelen?

Diabeteshulpmiddelen zoals bedoeld in de basisverzekering zijn lancetten, teststrips en insulinepennen. Met een lancet en een teststrip kun je de bloedsuikerwaarde in jouw bloed bepalen. Met een insulinepen kun je zelf insuline toedienen.

Een lancet is een soort naaldje. Je plaatst de lancet in een prikapparaatje (de bloedafnameapparatuur). Met het apparaatje kun je jezelf een prik geven. Het druppeltje bloed dat verschijnt plaats je op een teststrip. Deze teststrip kan dan worden 'gelezen' door de bloedglucosetestmeter. Zo kun je eenvoudig de bloedsuikerwaarde in jouw bloed bepalen.


Kom je in aanmerking voor een vergoeding van diatbeteshulpmiddelen, dan krijg je lancetten en teststrips in eigendom.

2. Wanneer kom je voor een vergoeding in aanmerking?

Wanneer je suikerziekte (diabetes mellitus) hebt die met insuline wordt behandeld, dan kom je voor lancetten en teststrips in aanmerking. Slik je nog pillen tegen het te hoge suikergehalte maar overweegt je arts een behandeling met insuline? Ook dan kun je (tijdelijk) gebruikmaken van teststrips en lancetten.

Je hebt recht op insulinepennen wanneer je voor de behandeling van diabetes insuline nodig hebt.

3. Voorschrift nodig voor diabeteshulpmiddelen

Voor lancetten en teststrips heb je een voorschrift nodig van een arts of diabetesverpleegkundige. Op het voorschrift moet de indicatie en omschrijving van de gewenste voorziening staan.

4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

Je hebt in 2015 vanuit de Energiek Basisverzekering recht op diabeteshulpmiddelen:

 

Zorgverzekering Vergoeding 2015
Energiek Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorg*


*) Het aantal diabeteshulpmiddelen dat je krijgt, hangt af van je diabetes:

 

  Aantal hulpmiddelen
Je bent voor diabetes uitbehandeld met pillen om je bloedsuiker te verlagen en je arts overweegt behandeling met insuline. maximaal 100 teststrips/lancetten (eenmalig)
Je gebruikt voor de behandeling van je diabetes een tot twee insuline-injecties per dag maximaal 100 teststrips/lancetten per drie maanden**
Je gebruikt voor de behandeling van je diabetes drie of meer insuline-injecties per dag of je maakt gebruik van een insulinepomp. maximaal 400 teststrips/lancetten per drie maanden**
In alle gevallen per drie jaar maximaal twee insulinepennen

 

**) Bij moeilijk instelbare diabetes kunnen wij toestemming geven voor meer teststrips en lancetten. Deze toestemming kun je schriftelijk aanvragen. Stuur met je aanvraag het voorschrift mee van een arts of diabetesverpleegkundige.

Voor meer informatie zie bijlage 2 van het Reglement Hulpmiddelen (pdf).

5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde leverancier

Is de hulpmiddelenzorg op tijd beschikbaar bij een gecontracteerde leverancier, maar maak je toch gebruik van een niet-gecontracteerde leverancier? Wij hanteren dan een maximumvergoeding. De niet-gecontracteerde leverancier moet dan wel voldoen aan de voorwaarden die staan in het Reglement Hulpmiddelen (pdf).

Een hulpmiddel dat wij in eigendom verstrekken, vergoeden wij dan tot maximaal 80% van de kosten die wij zouden maken als je de zorg van een gecontracteerde leverancier had gekregen. In dat geval vergoeden wij ook maximaal 80% van de eventuele reparatiekosten van het hulpmiddel.

6. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015

Onze aanvullende verzekeringen bieden in 2015 geen recht op diabeteshulpmiddelen.

 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 2015
Energiek Start geen
Energiek Extra geen
Energiek Plus geen
Energiek Top geen

7. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor lancetten en teststrips.

8. Eigen risico

Ben je 18 jaar of ouder? De kosten lancetten en teststrips tellen mee voor je verplicht eigen risico en eventuele vrijwillig eigen risico.

9. Bij wie kun je terecht?

Met een voorschrift van een arts of diabetesverpleegkundige kun je terecht bij een gecontracteerde leverancier of apotheek. De leverancier of apotheek beoordeelt namens Energiek of je in aanmerking komt voor teststrips en/of lancetten.

Een gecontracteerde leverancier bij jou in de buurt vind je eenvoudig met onze zorgzoeker. Voor meer informatie bel je naar Energiek Advies: (0570) 687 088. Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.

Maak je liever gebruik van een leverancier met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Je hebt dan vooraf toestemming van ons nodig. Je kunt alleen terecht bij een apotheek of een S.E.M.H. erkende leverancier van hulpmiddelen.

10. Toestemming aanvragen

Wil je gebruikmaken van een leverancier met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Of wil je een hoger aantal teststrips of lancetten aanvragen? Je hebt dan vooraf toestemming van ons nodig. Stuur je voorschrift met offerte naar:

Energiek
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.


< Overzicht vergoeding zorgverzekering