Combinatietest

Vergoeding zorgverzekering 2015

 1. Wat is een combinatietest?
 2. Wanneer kom je voor een vergoeding in aanmerking?
 3. Vergoeding combinatietest vanuit de Energiek basisverzekering in 2015
 4. Vergoeding combinatietest vanuit aanvullende verzekeringen 2015
 5. Geen wettelijk eigen bijdrage voor de combinatietest
 6. Geen eigen risico voor de combinatietest
 7. Bij wie kun je terecht?

Let op: op deze pagina staat verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is een combinatietest?

Wanneer je zwanger bent, wil je natuurlijk graag weten of je kindje gezond is. Met een combinatietest kan de kans op een kindje met Downsyndroom of het syndroom van Edwards of Patau bepaald worden. Een combinatietest bestaat uit een nekplooimeting en bloedonderzoek.

2. Wanneer kom je voor vergoeding in aanmerking?

Je komt voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering in aanmerking wanneer je 36 jaar of ouder bent, èn geen medische indicatie hebt voor het laten verrichten van de combinatietest.

3. Vergoeding combinatietest vanuit de Energiek Basisverzekering in 2015

Je hebt alleen recht op vergoeding van de combinatietest vanuit de basisverzekering wanneer je een medische indicatie hebt voor het laten verrichten van de combinatietest.

 

Zorgverzekering Vergoeding 2015
Basisverzekering Alleen in het geval van een medische indicatie

4. Vergoeding voor de combinatietest vanuit aanvullende verzekeringen in 2015

Onze aanvullende verzekeringen Plus en Top bieden in 2015 een vergoeding voor de combinatietest, wanneer je geen medische indicatie hebt voor het verrichten van de test en je 36 jaar of ouder bent.

 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 2015
Energiek Start Geen
Energiek Extra Geen
Energiek Plus Maximaal €100,- per kalenderjaar
Energiek Top Maximaal €200,- per kalenderjaar

5. Geen wettelijke eigen bijdrage voor de combinatietest

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor de combinatietest.

6. Geen eigen risico voor de combinatietest

Je hebt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekeringen. Dus ook niet voor de combinatietest.

7. Bij wie kun je terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

 • een verloskundige;
 • een huisarts;
 • een ziekenhuis;
 • een echoscopisch centrum.

Daarbij geldt als voorwaarde dat de hiervoor genoemde zorgaanbieder:

 • een vergunning heeft op grond van de op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek; of
 • een samenwerkingsafspraak heeft met een regionaal centrum dat beschikt over een vergunning op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek.

Voor meer informatie bel je naar Energiek Advies via (0570) 687 088. Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.

 

< Overzicht vergoeding zorgverzekering