Audiologische zorg

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

 1. Wat is audiologische zorg?
 2. Verwijzing nodig voor audiologische zorg
 3. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
 4. Maximumtarieven niet- gecontracteerde zorgverlener
 5. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015
 6. Geen wettelijke eigen bijdrage
 7. Eigen risico
 8. Bij wie kun je terecht?

Let op: op deze pagina staat een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is audiologische zorg?

Audiologische zorg bestaat uit:

 • onderzoek naar de gehoorfunctie;
 • advies over de aan te schaffen gehoorapparatuur;
 • voorlichting over het gebruik van de apparatuur;
 • noodzakelijke psychosociale zorg door problemen met de gestoorde gehoorfunctie;
 • hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taalstoornissen bij kinderen.

2. Verwijzing nodig voor audiologische zorg

Voor audiologische zorg heb je een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde.

3. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

Vanuit de Energiek Basisverzekering heb je in 2015 recht op vergoeding van kosten van audiologische zorg.
 

Zorgverzekering Vergoeding 2015
Energiek Basisverzekering 100%

 

4.Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverlener

Gaat u voor audiologische zorg naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening. Dit geldt voor vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen.

5. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen 2015

Onze aanvullende verzekeringen bieden in 2015 geen vergoeding van audiologische zorg.
 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 2015
Energiek Start geen
Energiek Extra geen
Energiek Plus geen
Energiek Top geen

 

6. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor audiologische zorg.

7. Eigen risico

Ben je 18 jaar of ouder? De kosten van audiologische zorg tellen dan mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

8. Bij wie kun je terecht?

Een audiologisch centrum mag de zorg verlenen. Je vindt een audiologisch centrum via onze online zorgzoeker.
 

Voor meer informatie bel je naar Energiek Advies: (0570) 687 088. Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.< Overzicht vergoeding zorgverzekering