Ambulancevervoer

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

  1. Wat is ambulancevervoer?
  2. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
  3. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015
  4. Geen wettelijke eigen bijdrage
  5. Eigen risico
  6. Bij wie kun je terecht?
  7. Toestemming ambulancevervoer aanvragen

Let op: op deze pagina staat een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is ambulancevervoer?

Ambulancevervoer is ziekenvervoer per ambulance over een afstand van maximaal 200 kilometer. De therapie of behandeling wordt (gedeeltelijk) vergoed vanuit de basisverzekering of vanuit de 'Wet langdurige zorg (Wlz).
 

Is het vervoer per ambulance niet mogelijk, dan kan het vervoer met een ander vervoermiddel ook onder het ambulancevervoer vallen. Je hebt hiervoor schriftelijke toestemming van ons nodig. Een afstand van meer dan 200 kilometer valt ook onder het ambulancevervoer als wij daarvoor schriftelijke toestemming hebben gegeven.

2. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

Je hebt vanuit de Energiek Basisverzekering in 2015 recht op vergoeding van kosten van ambulancevervoer.

 

Zorgverzekering Vergoeding 2015
Energiek Basisverzekering 100%

 

3. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015

Onze aanvullende verzekeringen bieden in 2015 geen vergoeding van kosten van ambulancevervoer.
 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 2015
Energiek Start geen
Energiek Extra geen
Energiek Plus geen
Energiek Top geen

 

4. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor ambulancevervoer.

5. Eigen risico

Ben je 18 jaar of ouder? De kosten van ambulancevervoer tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

6. Bij wie kun je terecht?

Je kunt voor ambulancevervoer terecht bij een ambulancevervoerder. Is het vervoer over een afstand langer dan 200 kilometer of ga je met een ander vervoermiddel dan een ambulance? Je hebt dan vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig.

Voor meer informatie bel je naar de Energiek advieslijn: (0570) 687 088. Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.

7. Toestemming ambulancevervoer aanvragen

In twee situaties heb je voor vergoeding van ambulancevervoer vooraf schriftelijke toestemming nodig:

  1. vervoer over een afstand van meer dan 200 km;
  2. vervoer met een ander vervoermiddel dan een ambulance.

Is er sprake van spoedeisende zorg die niet  kan worden uitgesteld, dan is vooraf toestemming niet verplicht.

Bij de aanvraag voor het vervoer stuur je een rapportage mee van de behandelend arts waarin de medische diagnose(s), een beschrijving van de actuele problematiek en de motivatie voor de aanvraag staan. Stuur je aanvraag om toestemming naar:

Energiek
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.< Overzicht vergoeding zorgverzekering