Vragen over het eigen risico

Vraag en antwoord bij je Energiek zorgverzekering
Voor de meeste zorg uit de basisverzekering heb je een verplicht eigen risico. Daarnaast kun je bij het afsluiten van een zorgverzekering zelf kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Op deze pagina vind je enkele veelgestelde vragen over het eigen risico.

 

Staat je vraag over het eigen risico er niet tussen? Kijk ook eens op onze informatiepagina’s over het verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen risico. Of mail ons  je vraag via het online contactformulier.

Veelgestelde vragen

Het verplicht eigen risico geldt voor de meeste zorg uit de basisverzekering. Het eigen risico geldt niet voor:

 • Bezoeken aan je huisarts (Wel onder het verplicht eigen risico vallen kosten van onderzoeken die de door ons aangewezen zorgaanbieders voor huisartsenzorg door anderen laten doen en apart in rekening worden gebracht, zoals laboratoriumtests)
 • De inschrijving bij een huisarts of bij een huisartsencentrum
 • Verloskundige zorg en kraamzorg
 • De kosten van door ons aangewezen geneesmiddelen of hulpmiddelen
 • Nacontroles van de donor na een orgaandonatie
 • Ketenzorg
 • De kosten van zorg aan jou als je een door ons aangewezen programma voor diabetes, depressie, hart- en vaatziekten, chronisch obstructief longlijden, overgewicht of stoppen met roken hebt gevolgd. De kosten moeten betrekking hebben op de aandoening waarvoor je dat programma hebt gevolgd.

Lees meer over uitzonderingen van het eigen risico

Het vrijwillig eigen risico geldt voor de meeste zorg uit de basisverzekering. Het eigen risico geldt niet voor:

 • Verloskundige zorg en kraamzorg
 • Bezoeken aan je huisarts (Wel onder het verplicht eigen risico vallen kosten van onderzoeken die de door ons aangewezen zorgaanbieders voor huisartsenzorg door anderen laten doen en apart in rekening worden gebracht, zoals laboratoriumtests)
 • De inschrijving bij een huisarts of bij een huisartsencentrum
 • Ketenzorg
 • Nacontroles van de donor na een orgaandonatie

Nee. In de apotheek betaal je de wettelijke eigen bijdrage en aan Energiek het eigen risico. Stel dat een bepaald medicijn € 20,- kost en hier een wettelijke eigen bijdrage van € 2,- op zit. Je betaalt in de apotheek dan € 2,-. De rest (€18,-) wordt door Energiek vergoed aan de apotheek. De kosten vallen in beginsel onder dekking van de verzekering. Maar als jouw eigen risico nog niet is verbruikt, brengt Energiek de rest van het bedrag (€ 18,-) bij jou in rekening. Je betaalt dus niet dubbel.

Voor een groot aantal zorgkosten die vanuit de basisverzekering worden vergoed geldt een verplicht eigen risico. Bovenop dit verplicht eigen risico kun je zelf kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100,-, € 200,-, € 300,-, € 400,- of € 500 per jaar. In ruil daarvoor krijg je dan korting op je premie. Maak je gebruik van zorg waarvoor het eigen risico geldt? De kosten tellen dan eerst mee voor het verplicht eigen risico en daarna voor het vrijwillig eigen risico. Lees meer over het vrijwillig eigen risico.

 

Het eigen risico geldt niet voor zorgkosten die vanuit je aanvullende verzekering worden vergoed.

Wanneer je een rekening van een zorgaanbieder declareert, dan verrekenen wij automatisch je eigen risico. Je hoeft hiervoor niets te doen. Je declaraties verrekenen we eerst met een eventuele (wettelijke) eigen bijdrage. Het bedrag dat overblijft, telt eerst mee voor het verplicht eigen risico en daarna voor het vrijwillig eigen risico. Bekijk onze rekenvoorbeelden voor de verrekening van deze bijdragen.

 

Stuurt jouw zorgaanbieder de rekening rechtstreeks naar ons, dan ontvang je van ons een rekening voor het eigen risico of de eigen bijdrage. Vier keer per jaar kijken wij of we declaraties van jouw zorgaanbieder hebben ontvangen waarop het eigen risico van toepassing is. Over betaling van het eigen risico en eventuele eigen bijdrages krijg je altijd vooraf bericht. Lees verder over de betaling van het eigen risico en de eigen bijdrage.

Verwacht je in 2015 het volledige verplicht eigen risico te moeten betalen, en wil je voorkomen dat je in één keer het hele bedrag moet betalen? Je kunt bij Energiek dan het verplicht eigen risico gespreid te betalen. Je kunt alleen gebruik maken van deze service wanneer je geen vrijwillig eigen risico hebt.

 

Bekijk jouw mogelijkheden voor gespreid betalen van het verplicht eigen risico.

Vooral ziekenhuizen en zorgaanbieders in de specialistische gezondheidszorg declareren later dan andere zorgaanbieders. Dat komt vooral door de manier van declareren. Deze zorgaanbieders declareren namelijk via de zogenoemde diagnosebehandelingcombinaties (DBCs).

 

Een DBC is het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot en met de laatste controle. Duurt een behandeling langer dan een jaar, dan wordt de DBC na 365 dagen gesloten en direct daarna weer geopend. Nadat een DBC gesloten is stuurt de zorgaanbieder een declaratie naar Energiek. Vanaf dat moment kunnen wij het eigen risico bij jou in rekening brengen.

De verzekeringsnemer ontvangt een acceptgiro waarop het eigen risico of eigen bijdrage voor alle verzekerden bij elkaar zijn opgeteld. Heb je gekozen voor betaling via automatisch incasso, dan schrijven we totaalbedragen tot een maximumbedrag automatisch van jouw rekening af. Wanneer je verzekeringsnemer bent, dan kan het afgeschreven bedrag dus van een meeverzekerde zijn.

Heeft niemand in jouw gezin zorgkosten gemaakt? Dan is er misschien iets mis gegaan. Neem dan contact op met onze Klantenservice.

Nee. Behandelingen, consulten en visites van de huisarts vallen niet onder het eigen risico. Schrijft je huisarts medicijnen of bijvoorbeeld een bloedonderzoek voor, dan vallen die kosten wel onder het eigen risico.
 

Niet alle zorgkosten vanuit de basisverzekering vallen onder het eigen risico. Dat betekent dat je voor de zorg die is uitgezonderd geen verplicht of vrijwillig eigen risico betaalt. Bekijk alle uitzonderingen eigen risico.

Bepaalde tandartskosten worden (deels) vergoed vanuit de basisverzekering. Heb je een kunstgebit nodig, dan heb je vanuit basisverzekering recht op vergoeding van (een groot deel van) de kosten. Dat geldt ook voor reparatie en opvullen van het kunstgebit. Vanaf het moment dat tandartskosten vanuit de basisverzekering worden vergoed, tellen de kosten mee voor het eigen risico. Je betaalt geen eigen risico voor behandelingen die vanuit jouw tandartsverzekering worden vergoed.

Geeft jouw fysiotherapeut aan dat je een chronische indicatie hebt die voorkomt op de Lijst chronische aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie (pdf)? Je hebt dan vanaf de 21e behandeling recht op vergoeding van fysiotherapie vanuit de basisverzekering. Op dat moment geldt ook het eigen risico.

Ben je aanvullend verzekerd, dan betaal je geen eigen risico voor de behandelingen die vanuit jouw aanvullende verzekering worden vergoed.