Vragen over de eigen bijdrage

Vraag en antwoord bij je Energiek zorgverzekering
Wanneer je zorg uit de basisverzekering nodig hebt, dan kan hiervoor een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding gelden. Ook voor zorg uit de aanvullende verzekeringen kan een eigen bijdrage gelden. Op deze pagina vind je enkele veelgestelde vragen over de eigen bijdrage.

 

Staat je vraag over de eigen bijdrage er niet tussen? Kijk ook eens op onze informatiepagina over de wettelijke eigen bijdrage. Of mail ons je vraag via het online contactformulier.

Veelgestelde vragen

Er zijn verschillende soorten eigen bijdragen:

  • Wettelijke eigen bijdrage basisverzekering
    De overheid heeft bepaald dat de kosten van zorg vanuit de basisverzekering soms niet helemaal vergoed worden. U krijgt dan te maken met een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding.
  • Eigen bijdrage vanuit de aanvullende verzekering
    Deze eigen bijdrage of maximale vergoeding hebben wij vastgesteld. Declareer jij of jouw zorgaanbieder meer dan deze maximale vergoeding, dan komt de rest van het bedrag voor jouw rekening.
  • Eigen bijdrage bij maximumtarieven niet-gecontracteerde zorg.
    Een eigen bijdrage kan ook ontstaan als een niet-gecontracteerde zorgaanbieder tarieven rekent die hoger zij dan onze maximumtarieven.

Heb je één van onze aanvullende verzekeringen? Je kunt dan (een deel van) de eigen bijdrage vergoed krijgen. Of dit voor jou geldt, hangt af van jouw aanvullende verzekering. Wat je precies vergoed krijgt, lees je in de verzekeringsvoorwaarden.

De overheid heeft bepaald dat de kosten van zorg vanuit de basisverzekering soms niet helemaal vergoed worden. Je krijgt dan te maken met een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding.

 

Onze aanvullende verzekeringen bieden soms ook een maximumvergoeding voor bepaalde kosten. Bijvoorbeeld 80% van uw tandartsrekening tot een bepaald maximumbedrag, of een maximaal aantal behandelingen fysiotherapie. De rest van deze zorgkosten betaalt u zelf. Ook dit brengen wij als eigen bijdrage bij jou in rekening gebracht. In de verzekeringsvoorwaarden lees je of in jouw situatie sprake is van een eigen bijdrage.

 

Wij brengen de eigen bijdrage in rekening als wij de rekening van jouw zorgaanbieder hebben ontvangen en deze volledig hebben betaald. Declareer je zelf de rekening bij ons, dan vergoeden wij het bedrag minus de eigen bijdrage.

Of je een eigen bijdrage moet betalen hangt af van de zorg die je nodig hebt en jouw aanvullende verzekering. Met onze aanvullende verzekeringen krijg je zorgkosten soms tot een bepaald bedrag vergoed.

 

Bijvoorbeeld 80% van uw tandartsrekening tot een bepaald maximumbedrag, of een maximaal aantal behandelingen fysiotherapie. De rest van deze zorgkosten betaal je zelf. Ook dit brengen wij als eigen bijdrage bij jou in rekening. In de verzekeringsvoorwaarden lees je of in jouw situatie sprake is van een eigen bijdrage.

 

Wij brengen de eigen bijdrage in rekening als wij de rekening van jouw zorgaanbieder hebben ontvangen en deze volledig hebben betaald. Declareer je zelf de rekening bij ons, dan vergoeden wij het bedrag minus de eigen bijdrage.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het soort zorg dat je ontvangt. Zo geldt er een wettelijke eigen bijdrage voor onder andere kraamzorg, hulpmiddelen of ziekenvervoer. De overheid bepaalt de hoogte van de wettelijke eigen bijdrage. Dit bedrag is voor iedereen hetzelfde.

 

De hoogte van de eigen bijdragen en maximale vergoedingen uit onze aanvullende verzekeringen hangt af van de aanvullende verzekering die je hebt gekozen.

Wanneer je een eigen bijdrage moet betalen, dan krijgt je altijd vooraf bericht. Vier keer per jaar kijken wij of je zorg hebt gebruikt waarvoor een eigen bijdrage geldt. In dat geval ontvang je van ons een brief met een overzicht van de kosten en het bedrag dat je zelf moet betalen. Lees meer over betalen eigen risico of eigen bijdrage.

 

Declareer je zelf de rekening van jouw zorgaanbieder, dan verrekenen wij de eigen bijdrage. Je hoeft hiervoor niets te doen. Bekijk onze rekenvoorbeelden voor de verrekening van de eigen bijdrage.

Declareer je zelf een rekening, dan hoef je niets te doen. Wij verrekenen jouw declaraties eerst met een eventuele (wettelijke) eigen bijdrage. Voor vergoedingen vanuit de basisverzekering telt het bedrag dat overblijft eerst mee voor het verplicht eigen risico en daarna voor het vrijwillig eigen risico.

 

Stuurt jouw zorgaanbieder de rekening rechtstreeks naar ons, dan ontvang jij van ons een rekening voor het eigen risico of de eigen bijdrage. Vier keer per jaar kijken wij of we declaraties van jouw zorgaanbieder hebben ontvangen waarop een eigen bijdrage van toepassing is. Over betaling van de eigen bijdrage krijg je altijd vooraf bericht.

 

Bekijk onze rekenvoorbeelden voor de verrekening van de eigen bijdrage.

Er zijn verschillende wettelijke eigen bijdragen. Bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor kraamzorg, hulpmiddelen of ziekenvervoer. Heb je een aanvullende verzekering van Energiek, dan krijg je soms (een deel van) deze eigen bijdragen vergoed. In de verzekeringsvoorwaarden lees wat je precies vergoed krijgt. Of kijk in ons online overzicht vergoeding zorgverzekering voor een verkorte weergave.

Vooral ziekenhuizen en zorgaanbieders in de specialistische gezondheidszorg declareren later dan andere zorgaanbieders. Dat komt voornamelijk door de manier van declareren. Deze zorgaanbieders declareren namelijk via de zogenoemde diagnosebehandelingcombinaties (DBCs).

 

Een DBC is het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot en met de laatste controle. Duurt een behandeling langer dan een jaar, wordt de DBC na 365 dagen gesloten en direct daarna weer geopend. Nadat een DBC gesloten is stuurt de zorgaanbieder een declaratie naar ons. Vanaf dat moment kunnen wij de eigen bijdrage bij jou in rekening brengen.