Vragen over declaratie zorgkosten

Vraag en antwoord bij je Energiek zorgverzekering
Heb je een rekening van je zorgaanbieder ontvangen en vergoedt je Energiek zorgverzekering de kosten? Je kunt dan de rekening bij ons declareren. Op deze pagina vind je enkele veelgestelde vragen over de declaratie van zorgkosten.

Staat je vraag over declaraties er niet tussen? Kijk ook eens bij onze servicepagina over declaratie indienen of mail ons via het online contactformulier.

Veelgestelde vragen

Ja, Energiek heeft ook een declaratie-app voor Android en iPhone.

De wettelijke eigen bijdrage wordt door de overheid vastgesteld. De wettelijke eigen bijdrage zijn de kosten van de zorg die altijd voor jouw eigen rekening blijven. Die (kosten van de) zorg valt niet onder de dekking van de basisverzekering. Elke keer dat je gebruik maakt van zorg waarvoor een wettelijke eigen bijdrage geldt, blijven die kosten voor jouw rekening. De kosten die overblijven na aftrek van het eigen risico kunnen wel voor vergoeding in aanmerking komen.

 

Onze aanvullende verzekeringen bieden in een aantal gevallen een aanvullende dekking tegen de kosten van de wettelijke eigen bijdragen.

 

Het verplicht eigen risico wordt ook door de overheid vastgesteld. In 2015 is dit eigen risico € 375,-. Het eigen risico is van toepassing op (kosten van) zorg die in beginsel wel vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Maar je hebt pas recht op vergoeding als de eerste € 375,- zijn verbruikt.

 

Naast het verplicht eigen risico kun je ook kiezen voor een extra, vrijwillig eigen risico in ruil voor een korting op de premie.

 

Het eigen risico geldt niet voor alle vormen van zorg. Kijk hier voor meer informatie over welke zorg van het eigen risico is uitgesloten.

Het bedrag dat je huisarts per kwartaal in rekening brengt, wordt het inschrijvingstarief genoemd. Deze rekeningen komen over het algemeen direct naar ons toe en worden door ons betaald.

 

Het inschrijvingstarief kan per persoon verschillen. In de tarifering is namelijk rekening gehouden met leeftijd en postcodegebied. Huisartsenzorg valt niet onder het eigen risico. Het inschrijftarief hoef je dus niet zelf te betalen.

Het vervoer met een ambulance kost niet altijd evenveel. De kosten worden namelijk beïnvloed door verschillende factoren, zoals de aard van het vervoer. Is het spoedvervoer? Dan liggen de kosten hoger dan bij gepland vervoer. De kosten voor ambulancevervoer worden door Energiek betaald en vallen in de basisverzekering. Ambulancevervoer valt wel onder het eigen risico.

Voor veel behandelingen in een ziekenhuis declareren zorgaanbieders via DBC-zorgproducten (DBC staat voor diagnosebehandelingscombinaties).

 

Een DBC-zorgproduct is het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot en met de laatste controle. Voor een DBC-zorgproduct geldt een vast bedrag. Bij de vaststelling van dit bedrag is rekening gehouden met de gemiddelde kosten. In sommige gevallen is zo’n vergoeding dan te hoog (je bent bijvoorbeeld maar 10 minuten binnen geweest), maar in andere gevallen te laag (jouw behandeling kostte bijvoorbeeld veel meer tijd dan normaal).

Als je vragen hebt over een rekening, neem dan contact op met ons (telefonisch via (0570) 687 077 of info@energiek.nl) of met de zorgaanbieder.

Ja, voor behandelingen duurder dan €250 is je tandarts verplicht een vrijblijvende offerte te geven voordat de behandeling begint. Als de behandelingen minder kosten dan €250 is de tandarts alleen verplicht om de offerte uit te brengen als je daarom vraagt.

Ja. Als je een afspraak bij je huisarts vergeet, mag hij hiervoor een rekening sturen. Dit geldt ook voor andere zorgaanbieders. Bij de vaststelling van het factuurbedrag kan je huisarts uitgaan van het tarief van een consult of van een geplande behandeling. Ook mag je huisarts zelf bepalen wanneer hij het bedrag in rekening brengt (bijvoorbeeld direct na de eerste vergeten afspraak of pas nadat je voor de derde keer een afspraak vergeten bent).

Als je een afspraak bij de tandarts vergeet, kan je daarvoor toch een rekening krijgen. Je bent verplicht om die rekening te betalen. Er is geen standaard bedrag voor een vergeten afspraak. Normaal gesproken krijg je een rekening die ongeveer overeenkomt met (een gedeelte van) de normale rekening voor controle of behandeling. Deze kosten worden niet vergoed door de verzekering.

Je declaratie schriftelijk indienen is mogelijk door ons de originele rekening te sturen. Betreft het een ongeval, stuur dan een volledig ingevuld declaratieformulier (pdf) mee.

Je kunt een declaratieformulier ook downloaden via Mijn Energiek. Er staan dan al veel gegevens voor je ingevuld.
 

Stuur je declaratie zonder postzegel naar:

 

Energiek
afdeling Declaratie
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

 

Let op:

  • Stuur je rekening binnen twaalf maanden na afloop van het jaar naar ons toe.
  • Maak een kopie van de originele rekening (en bij een ongeval ook van het declaratieformulier) voor je eigen administratie.
  • Aanmaningen, herinneringen en kopieën van rekeningen nemen wij niet in behandeling.
  • De rekening moet in het Nederlands, Engels, Frans, Duits of Spaans geschreven zijn. Is de rekening in een andere taal geschreven? Voeg dan een vertaling van een beëdigd vertaler toe.

Ja, je kunt via Mijn Energiek online je kosten declareren. Je heb dan een digitaal bestand nodig van je originele rekening dat je kunt uploaden. Bijvoorbeeld een digitale foto of scan. Ga naar Mijn Energiek om online te declareren.

 

Let op:

  • Stuur je rekening binnen twaalf maanden na afloop van het jaar naar ons toe.
  • Maak een kopie van het declaratieformulier én de originele rekening voor je eigen administratie.
  • Aanmaningen, herinneringen en kopieën van rekeningen nemen wij niet in behandeling.
  • De rekening moet in het Nederlands, Engels, Frans, Duits of Spaans geschreven zijn. Is de rekening in een andere taal geschreven? Voeg dan een vertaling van een beëdigd vertaler toe.

Je kunt hier een leeg declaratieformulier (pdf) downloaden. Een declaratieformulier downloaden is ook mogelijk via Mijn Energiek. Dat is makkelijk, want er zijn dan al veel gegevens voor je ingevuld.

Nadat wij jouw declaratie hebben ontvangen, ontvang je de vergoeding in principe binnen tien werkdagen. Vanaf dat moment kun je de status van jouw declaratie ook via Mijn Energiek bekijken. Dat is mogelijk via de pagina Mijn Declaraties.