DBC Zorgproducten

Diagnose Behandel Combinatie (DBC) is een term die alle verrichtingen en activiteiten die door een patiënt worden ondergaan in een ziekenhuis bij een bepaalde diagnose weergeeft. Soms komt het voor dat je een hogere rekening krijgt dan je van het ziekenhuis had verwacht. Dat komt vaak door zo’n DBC. Hieronder vind je de meest gestelde vragen over DBC’s.


Staat je vraag over DBC's er niet tussen? Mail ons via het online contactformulier.

Veelgestelde vragen

DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC-zorgproduct is het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot en met de laatste controle.

 

De factuur wordt opgesteld op basis van de vergoedingen die voor DBC-zorproducten zijn vastgesteld. Er wordt niet gekeken hoeveel zorg je precies hebt gehad, maar hoeveel zorg gemiddeld bij zo’n geval gegeven wordt. Voor een DBC-zorgproduct geldt dus een vast bedrag. In sommige gevallen is zo’n vergoeding dan te hoog (je bent bijvoorbeeld maar 10 minuten binnen geweest), maar in andere gevallen te laag (jouw behandeling kostte bijvoorbeeld veel meer tijd dan normaal).

De overheid heeft DBC’s ingevoerd, omdat zij marktwerking in de gezondheidszorg wil stimuleren. DBC’s bevorderen de transparantie over behandeling en kosten en hiermee kunnen patiënten en verzekerden bewuster kiezen voor zorg.

Dat zijn de volgende instellingen:

  • Ziekenhuizen
  • Zelfstandige Behandel Centra
  • Privéklinieken
  • Zelfstandig gevestigde medisch specialisten
  • Gespecialiseerde GGZ
  • Revalidatiecentra

Dan kan niet. De begindatum die het ziekenhuis opgeeft, moet altijd hetzelfde zijn als de datum van het eerste consult. Je kunt het best contact opnemen met de financiële administratie van je zorgaanbieder als dit niet klopt.

Het eerste contact met jouw zorgaanbieder is het moment dat een DBC start. Als de behandeling is afgerond, kan de arts de DBC afsluiten. Een DBC is maximaal 120 dagen geldig. Soms wordt een DBC eerder afgesloten. Zo geldt voor een operatie een termijn van 42 dagen en voor een poliklinische behandeling zonder operatie een termijn van 90 dagen na opening van de DBC. Na het sluiten van de DBC wordt de rekening opgemaakt en verzonden. 

 

Kom je binnen 120 dagen terug met dezelfde zorgvraag, dan wordt een vervolg-DBC geopend. Deze geldt ook maximaal 120 dagen.

De rekening voor een behandeltraject wordt over het algemeen pas verstuurd als alle behandelingen zijn afgerond, inclusief nacontrole. Pas na het sluiten van de DBC wordt de rekening opgemaakt en verzonden. Duurt je behandeling langer dan een jaar? Dan krijg je na één tot anderhalf jaar een rekening.

Ja, dat mag. Afhankelijk van de zorg die je in het eerste ziekenhuis al hebt gehad, wordt een bepaalde andere DBC geopend voor het tweede ziekenhuis. Over het algemeen zijn dit niet twee exact dezelfde DBC’s.