Voorwaardelijk toegelaten zorg

Het Zorginstituut Nederland beoordeelt welke behandelingen wel en niet onder de aanspraken van de Zorgverzekeringswet, het zogenaamde basispakket, vallen. Een behandeling die tot het basispakket behoort, is een behandeling die voldoet aan het criterium van ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Dit houdt in dat de effectiviteit en doelmatigheid van de behandeling voldoende is aangetoond op basis van de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan.

 

Sommige behandelingen zijn voorwaardelijk toegelaten tot de basisverzekering conform artikel 2.1 lid 5 van het Besluit zorgverzekering (Bz) en artikel 2.2 van de Regeling zorgverzekering (Rz). De effectiviteit van deze behandelingen is nog onvoldoende aangetoond. Maar deze behandelingen worden wel tijdelijk vergoed vanuit de basisverzekering. De minister kan in de loop van het kalenderjaar nieuwe behandelingen voorwaardelijk toelaten.

 

Voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket:

  • behandeling van geïnfecteerde pancreasnecrose (ontsteking van weefsel in de alvleesklier);
  • behandeling van een ernstige vorm van de ziekte van Crohn;
  • behandeling van hoge bloeddruk via de nieren voor patiënten die niet meer reageren op de normale behandeling;
  • behandeling van een herseninfarct door het bloedstolsel op te lossen;
  • behandeling van lage rugpijn met verdovende geneesmiddelen.

Met ingang van 1 april 2015 is de volgende behandeling voorwaardelijk toegelaten:

  • HIPEC bij colorectaal carcinoom

Met ingang van 1 juli 2015 zijn de volgende behandelingen voorwaardelijk toegelaten:

  • behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TIL) voor patiënten met uitgezaaide huidkanker.
  • behandeling met Belimumab (Benlysta) voor patiënten met de ongeneeslijke auto-immuunziekte SLE.

Voorwaardelijk toegelaten zorg wordt alleen vergoed als je deelneemt aan het onderzoek naar deze zorg. Deze zorg komt ten laste van jouw verplichte en vrijwillige eigen risico.