Tarievenlijsten 2015

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieders
Wij maken met een groot aantal zorgaanbieders afspraken over zorg en tarieven van zorg. Wanneer je voor bepaalde zorg naar een zorgaanbieder gaat met wie wij geen afspraken hebben gemaakt, dan kunnen maximumtarieven gelden. In de tarievenlijst staan de maximumtarieven per zorgsoort. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan de maximumtarieven die wij vergoeden? Dan is het verschil voor je eigen rekening.

Tarievenlijsten niet-gecontracteerde zorg in 2015

Lees onze verzekeringsvoorwaarden voor meer informatie of kijk in het online overzicht vergoeding zorgverzekering voor een verkorte weergave van de vergoedingen per zorgsoort.