Schade door ongeval

Verhalen van medische kosten na een ongeval

Heb je thuis, in het verkeer of op het werk een ongeval gehad? En is een medisch behandelding noodzakelijk?  Wanneer een ander aansprakelijk is voor jouw ongeval, dan proberen wij de medische kosten op de tegenpartij te verhalen. Zelf kun je geen medische kosten op de tegenpartij verhalen, behalve die kosten die voor je eigen rekening komen. Denk hierbij aan medische kosten die niet vanuit je zorgverzekering worden vergoed. Ook het verplicht of vrijwillig eigen risico  blijft voor je eigen rekening. Daarom kun je de kosten van het eigen risico ook proberen te verhalen op de tegenpartij. Wij kunnen dat niet.

Hieronder beschrijven wij een aantal situaties waarin wij mogelijk de schade bij een ander kunnen verhalen.

Kies de situatie die voor jou van toepassing is

Bij verkeersongevallen is verhaal van schade vaak mogelijk. Vul ons schade door ongeval formulier in. Je ontvangt dan per post een vragenformulier over je ongeval. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij bepalen of het verhaal van medische kosten op de tegenpartij mogelijk is.

 

Daarnaast zijn er voor jou vaak ook mogelijkheden tot het verhalen van schade. Zeker wanneer je als voetganger of fietser het slachtoffer van een verkeersongeval bent geworden.

Bij sport- en spelongevallen is verhaal van schade slechts in enkele gevallen mogelijk. Dit geldt voor zowel het slachtoffer als voor de zorgverzekeraar. Vul ons schade door ongeval formulier in. Je ontvangt dan per post een aanvullend vragenformulier. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij bepalen of het verhaal van medische kosten op de tegenpartij mogelijk is.

Bij bedrijfsongevallen is verhaal van schade voor een zorgverzekeraar slechts in enkele gevallen mogelijk. Vul het schade door ongeval formulier in. Je krijgt dan een speciaal vragenformulier over jouw ongeval thuisgestuurd. Aan de hand hiervan kunnen wij bepalen of het verhaal van medische kosten door Energiek op de tegenpartij mogelijk is.

 

Voor werknemers die het slachtoffer zijn geworden van een bedrijfsongeval zijn er vaak meer mogelijkheden tot verhaal van schade.

Bij mishandeling en geweldpleging is verhaal door Energiek in de praktijk niet mogelijk. Je kunt bij het verhalen van je schade ondersteuning krijgen van Bureau Slachtofferhulp.

 

Slachtofferhulp Nederland
Pallas Athenedreef 27
3561 PE Utrecht

Postbus 14208
3508 SH Utrecht

 

Tel: (030) 234 01 16
Fax: (030) 231 76 55


E-mail: info@slachtofferhulp.nl
Internet: www.slachtofferhulp.nl


Lokaal Bureau Slachtofferhulp
Regio Twente/Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 1003
7301 BG Apeldoorn

Tel: 0900 01 01 (lokaal tarief)

Bij een ongeval thuis dat door eigen toedoen is ontstaan, is verhaal niet mogelijk.

Om te kunnen bepalen of verhaal mogelijk is, moeten wij eerst jouw melding beoordelen. Vul ons schade door ongeval formulier in. Je ontvangt dan per post een vragenformulier over je ongeval. Aan de hand van je gegevens kunnen wij bepalen of het verhaal van medische kosten op de tegenpartij mogelijk is.


Is een ander aansprakelijk is voor jouw ongeval waardoor je medische kosten moet maken? Energiek zal dan proberen deze kosten op de tegenpartij te verhalen.