Wettelijke eigen bijdrage

Maximale vergoeding zorg uit basisverzekering

Wanneer je zorg uit de basisverzekering nodig hebt, dan kan voor de zorg een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding gelden. Je betaalt dan zelf een deel van de zorgkosten. Ieder jaar bepaalt de overheid voor welke zorg een wettelijke eigen bijdrage geldt. Het bedrag is voor iedereen gelijk. Afhankelijk van je aanvullende verzekering voor je zorgverzekering kun je een vergoeding van (een deel van) de wettelijke eigen bijdrage krijgen.

Voorbeelden wettelijke eigen bijdrage in 2015

De wettelijke eigen bijdrage geldt voor bepaalde zorg uit de basisverzekering. Hieronder zie je een paar voorbeelden van zorg uit uit de basisverzekering waarvoor in 2015 een wettelijke bijdrage geldt:

Wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg

Voor kraamzorg bij je thuis geldt een wettelijke eigen bijdrage van € 4,15 per uur. Voor kraamzorg in een ziekenhuis of instelling, als dat verblijf niet medisch noodzakelijk, geldt ook een wettelijke eigen bijdrage. Het bedrag is € 16,50 per dag voor de moeder en het kind (samen € 33,-). Is het tarief van de instelling hoger dan € 117,50 per dag, dan betaal je het verschil ook zelf.

Wettelijke eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer

Voor zittend ziekenvervoer geldt in 2015 een wettelijke eigen bijdrage van € 97,- per persoon per kalenderjaar. Dit is voor het gebruik van openbaar vervoer, eigen vervoer en taxivervoer samen.

Wettelijke eigen bijdrage voor hulpmiddelen

Voor een aantal hulpmiddelen geldt in 2015 een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding. Je betaalt het bedrag dan aan de leverancier. Of voor jouw hulpmiddel een eigen bijdrage of maximale vergoeding geldt, lees je in het Reglement Hulpmiddelen (pdf).

 

Voor een volledig overzicht van alle zorg waarvoor een wettelijke eigen bijdrage geldt, kijk je in onze verzekeringsvoorwaarden of ga naar het online overzicht vergoeding zorgverzekering.

Vergoeding wettelijke eigen bijdrage

Heb je bij Energiek een aanvullende verzekering afgesloten? Afhankelijk van je verzekering kun je dan (een deel van) de wettelijke eigen bijdrage vergoed krijgen. In ons online overzicht vergoeding zorgverzekering zie je eenvoudig voor welke zorg een vergoeding geldt.

Wettelijk eigen bijdrage betalen

Wanneer je gebruik maakt van zorg waarvoor een eigen bijdrage geldt, dan betaal je deze kosten aan de zorgaanbieder of ontvang je hiervan een rekening van ons. Lees meer over het betalen van de wettelijke eigen bijdrage.