Uitzonderingen verplicht eigen risico

Niet alle zorgkosten tellen mee
Het verplicht eigen risico geldt voor de meeste zorgkosten die vanuit de basisverzekering worden vergoed. Er zijn uitzonderingen die niet onder het verplicht eigen risico vallen. Bekijk hieronder de uitzonderingen van het verplicht eigen risico in 2015:

Zorg door je huisarts

De behandelingen, consulten en visites van je huisarts vallen niet onder het verplicht eigen risico.


Let op: schrijft je huisarts geneesmiddelen of bijvoorbeeld een bloedonderzoek voor, dan vallen die kosten wel onder het verplicht eigen risico.

Verloskundige zorg en kraamzorg

De kosten van zorg rond je zwangerschap en bevalling tellen niet mee voor het verplicht eigen risico. Het gaat hierbij om de volgende zorg:

  • kraamzorg;
  • echo’s die je huisarts, verloskundige of gynaecoloog heeft voorschreven;
  • verloskundige hulp door een huisarts en een verloskundige;
  • medisch noodzakelijke verloskundige hulp door een gynaecoloog;
  • gebruik van de verloskamer;
  • ziekenhuisopname bij bevalling in het ziekenhuis.

Kosten van andere zorg rondom de bevalling tellen wel mee voor het verplicht eigen risico. Je moet hierbij denken aan laboratoriumonderzoek en ambulancevervoer naar het ziekenhuis in verband met de bevalling.

Anticonceptiemiddelen voor verzekerden tot 21 jaar

Wanneer je jonger ben dan 21 jaar, dan heb je recht op vergoeding van anticonceptiemiddelen vanuit de basisverzekering. Ga je voor de anticonceptiemiddelen naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Bij Energiek tellen de kosten van de anticonceptiemiddelen dan niet mee voor het verplicht eigen risico. De kosten kunnen wel meetellen voor een eventueel vrijwillig eigen risico.

Hulpmiddelen in bruikleen

Een hulpmiddel kun je in bruikleen of in eigendom krijgen. De kosten van een hulpmiddel dat je in bruikleen krijgt, tellen niet mee voor het verplicht eigen risico. Bekijk ons Reglement Hulpmiddelen (pdf) voor meer informatie.

Nacontroles van de donor na een orgaandonatie

De zorg die een donor krijgt, wordt de eerste dertien weken vergoed vanuit de basisverzekering van de ontvanger van het donormateriaal. Bij een levertransplantatie is deze periode zes maanden. De nacontroles die na deze periode plaatsvinden worden vergoed vanuit de basisverzekering van de donor zelf. Voor deze zorg geldt dan geen verplicht eigen risico. Lees verder over de vergoeding van transplantatiezorg.

Kosten voor ketenzorg

Vanuit de basisverzekering heb je recht op vergoeding van de kosten van ketenzorg. Ketenzorg kan er zijn voor vasculair risicomanagement, chronisch obstructief longlijden (COPD) en personen van 18 jaar en ouder met Diabetes Mellitus type 2. De kosten van ketenzorg tellen niet mee voor het verplicht eigen risico en eventuele vrijwillig eigen risico.