Wat is een eerste terhandstelling precies?

Wanneer je met een recept naar de apotheek gaat, noteert de apotheker dit recept in zijn administratie. Eventuele andere medicijnen die je gebruikt, kan de apotheker op dat moment terugzien. Soms is het gevaarlijk dat medicijnen in combinatie worden gebruikt. Daarom controleert de apotheker of jouw nieuwe medicijn veilig kan worden gebruikt. Ook wanneer je een andere dosering krijgt voorgeschreven, controleert de apotheker of deze dosering de toegestane grens niet overschrijdt. De controle die de apotheek uitvoert op jouw medicijnen wordt een ‘eerste terhandstelling’ genoemd.

Waarom zie ik de eerste terhandstelling nu ineens op mijn overzicht?

De minister van VWS heeft als wens om jou als verzekerde meer inzicht in de kosten van de gezondheidszorg te geven. Daarom worden steeds meer kosten uitgesplitst op jouw  eigen risico overzicht weergegeven. Een uitsplitsing die je vanaf nu kunt terugzien heeft betrekking op apothekerskosten. Deze worden vanaf nu gesplitst in de kosten voor de medicijnen zelf en de kosten voor de controle die de apotheek uitvoert op jouw medicijnen.

Wanneer mag een eerste terhandstelling worden gedeclareerd?

Een eerste terhandstelling mag worden gedeclareerd wanneer:

  • je van jouw apotheek een nieuw medicijn meekrijgt;
  • jouw apotheker je advies geeft over de werking en de manier van gebruik van dit nieuwe medicijn;
  • je een medicijn de afgelopen twaalf maanden niet (meer) hebt gebruikt of wanneer je een andere dosering of een andere werkzame stof voorgeschreven krijgt.

Een eerste terhandstelling zal over het algemeen dus niet gedeclareerd worden bij een herhalingsrecept.

Controle is erg belangrijk

Zowel de apothekers als wij benadrukken dat een goede controle van jouw medicatie en het advies bij de start met nieuwe medicatie, erg belangrijk zijn voor verantwoord medicijngebruik. Jouw veiligheid staat immers voorop!

Eigen risico en eerste terhandstellingsgesprekken

Wanneer de kosten van het medicijn vallen onder het eigen risico, dan geldt dit ook voor het eerste terhandstellingsgesprek.

Betaal ik nu meer?

Nee, je betaalt niet meer. Een voorbeeld:

 

In het verleden betaalde je € 20,- eigen risico voor een medicijn dat je gebruikt.
Nu betaal je voor datzelfde medicijn € 14,- en daarnaast € 6,- voor het advies en de controle van de apotheker. Het totaalbedrag blijft dus € 20,-.