Verplicht eigen risico

Kosten voor gebruik van zorg uit de basisverzekering

Ieder verzekerde van 18 jaar of ouder heeft voor het gebruik van zorg uit de basisverzekering een verplicht eigen risico. De overheid bepaalt ieder jaar de hoogte van dit bedrag. Voor 2015 is het verplicht eigen risico € 375,-. Verwacht je dit jaar een bedrag eigen risico te moeten betalen? Met een zorgverzekering van Energiek kun je het verplicht eigen risico gespreid betalen.

Uitzonderingen verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico geldt niet voor alle zorg uit de basisverzekering. Uitzonderingen van het verplicht eigen risico zijn:

  • Bezoek aan je huisarts
  • Verloskundige zorg en kraamzorg
  • Hulpmiddelen in bruikleen
  • Nacontroles van de donor na een orgaandonatie
  • Ketenzorg

Wij zijn als zorgverzekeraar vrij om het verplicht eigen risico te laten vervallen voor bepaalde zorg. Bij Energiek tellen zo de kosten van anticonceptiemiddelen voor verzekerden tot 21 jaar niet mee voor het verplicht eigen risico. Lees meer over de uitzonderingen verplicht eigen risico.

Betaling van het verplicht eigen risico

Je ontvangt van ons een rekening voor de betaling van het verplicht eigen risico wanneer jouw zorgaanbieder de rekening rechtstreeks naar ons stuurt. Heb je zelf een rekening van je zorgaanbieder gekregen die je bij ons declareert? Wij houden dan het eigen risico in op de uitbetaling. Je krijgt dan het bedrag dat overblijft vergoed.

Maak je gebruik van zorg waarvoor een wettelijke eigen bijdrage geldt, dan betaal je eerst de eigen bijdrage. Het bedrag dat daarna overblijft, telt eerst mee voor het verplicht eigen risico en daarna voor het vrijwillig eigen risico. Bekijk onze rekenvoorbeelden.

Gespreid betalen verplicht eigen risico

Met een zorgverzekering van Energiek kun je het verplicht eigen risico in termijnen te betalen. Je hebt keuze uit twee varianten: ‘vooraf gespreid betalen in tien termijnen’ en ‘gespreid betalen na ontvangst van een rekening’. Lees meer over gespreid betalen verplicht eigen risico.