• Home
  • Privacy statement Energiek

Privacy

Ons privacybeleid heeft betrekking op de manier waarop Energiek met persoonsgegevens omgaat. In de Wet bescherming persoonsgegevens zijn persoonsgegevens omschreven als alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan gaan om jouw naam en adresgegevens, maar ook om gegevens over jouw gezondheid.

Privacyreglement

Op de verwerking van jouw persoonsgegevens is het Privacyreglement Energiek van toepassing. Daarin vindt je gedetailleerd beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Ook staat daarin wat je kunt doen als je vindt dat wij onzorgvuldig of onrechtmatig met jouw persoonsgegevens omgaan. Hieronder geven wij een algemene toelichting op ons privacybeleid.

Register College bescherming persoonsgegevens

Onze verwerking van jouw persoonsgegevens hebben wij aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Onze melding vind je in het openbare Wbp-meldingenregister van het CBP.

Hoe krijgt Energiek jouw persoonsgegevens?

Wij krijgen jouw persoonsgegevens op verschillende manieren, bijvoorbeeld als je onze website bezoekt, als je contact met ons opneemt of als je bij ons een verzekering sluit of bij ons verzekerd wordt. Ook ontvangen wij jouw persoonsgegevens als een zorgaanbieder de kosten van de door jou genoten zorg rechtstreeks aan ons declareert.

Waarom verzamelt Energiek jouw persoonsgegevens?

De belangrijkste reden voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens is dat wij je hierdoor beter van dienst kunnen zijn. Veelal is het noodzakelijk dat wij over jouw persoonsgegevens beschikken, bijvoorbeeld voor het sluiten van een zorgverzekering of het verwerken van nota’s. Ook verzamelen wij jouw persoonsgegevens om je over onze producten te kunnen informeren. In het kader van training van onze medewerkers is het mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens verzamelen tijdens het opnemen van gesprekken.

Welke persoonsgegevens verzamelt Energiek?

Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten en uitvoeren van een verzekering. Het gaat dan onder meer om de naam, adresgegevens en bankrekeningnummer van degene die de verzekering sluit, de verzekeringnemer, maar ook om de naam, BSN en adresgegevens van degene die krachtens die verzekering verzekerd wordt, de verzekerde.

Ook verzamelen wij de gegevens die je opgeeft als je een formulier op onze website invult. Als je een volgende keer onze website bezoekt via dezelfde computer, hoef je die gegevens niet nogmaals in te vullen.

Hoe gebruikt Energiek jouw persoonsgegevens?

Aan een zorgvuldig gebruik van jouw persoonsgegevens hechten wij veel waarde. Door fysieke maatregelen, maar ook door administratieve en technische procedure nemen wij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens beschermd zijn tegen verlies, diefstal en misbruik, zoals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging van jouw gegevens.

Met gegevens betreffende jouw gezondheid gaan wij extra zorgvuldig om. Deze verwerken wij onder de directe verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. De medisch adviseur is gehouden aan de beroepsgeheimhoudingsplicht. Voor de medewerkers die onder de verantwoordelijk van de medisch adviseur in het kader van hun functie toegang hebben tot deze persoonsgegevens geldt een gelijke geheimhoudingsplicht.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen bij bezoek aan onze website. Een cookie bevat alleen een uniek nummer. Hierdoor kunnen we jouw computer (of smartphone of tablet etc.) herkennen bij een nieuw bezoek aan onze website. Door gebruik van de cookies kunnen wij de website nog beter afstemmen op jouw wensen. Wil je niet dat een cookie wordt geplaatst? Via de instellingen van de meeste browsers kun je cookies uitschakelen.

 

Voor het gebruik van cookies is sinds begin juni 2012 toestemming nodig van de bezoeker van de website. Wij werken aan aanpassing van onze website voor het vragen van toestemming. Dit geldt niet voor zogenaamde functionele cookies. Functionele cookies zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website.

VECOZO

Voor de uitvoering van jouw verzekering is het mogelijk dat wij de kosten van de zorg rechtstreeks betalen aan jouw zorgaanbieder. De uitvoering is hierdoor sneller en eenvoudiger. Om de declaratie naar ons toe te zenden moet de zorgaanbieder weten waar je verzekerd bent. Daarvoor bestaat het landelijke internetportaal VECOZO (Veilige Communicatie in de Zorg). Uw zorgaanbieder kan jouw adresgegevens inzien via VECOZO, als daarover met jouw zorgaanbieder afspraken zijn gemaakt. Via VECOZO kan ook de digitale declaratie plaatsvinden.

Persoonsgegevens van kwetsbare groepen

Je kunt je in een situatie bevinden, waarin jouw persoonsgegevens extra bescherming behoeven. Het kan bijvoorbeeld gaan om adresgegevens van een opvangtehuis. Vind je dat je tot deze categorie behoort, dan kun je dat bij ons melden. Als wij van mening zijn dat jouw melding terecht is, zorgen wij voor extra maatregelen voor de beveiliging van jouw persoonsgegevens. Dat kan inhouden dat zorgaanbieders jouw adresgegevens niet meer kunnen inzien via VECOZO.

 

Energiek is een handelsnaam van
Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)
Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. (KvK 08147954)
Eno Zorg B.V. (KvK 38020130)